Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Register dejanskih lastnikov

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) v 41. členu določa obveznost poslovnih subjektov, ki so opredeljeni v 35.,36. in 37. členu ZPPDFT-1, da najkasneje do 19.11.2017 ugotovijo podatke o svojem dejanskem lastniku ali lastnikih ter vzpostavijo in upravljajo natančno evidenco podatkov o svojih dejanskih lastnikih, ki se posodablja ob vsaki spremembi podatkov. 

Društvo mora vpisati dejanskega lastnika v Register dejanskih lastnikov. ZPPDFT-1 v 36. členu društvo opredeljuje kot poslovni subjekt, ki nima poslovnih deležev. Kot dejanski lastnik se šteje vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt.

Na AJPES-ovi strani je od 11.12.2017 na voljo aplikacija Register dejanskih lastnikov, kjer najdete tudi navodila o tem, kateri podatki se vpišejo v omenjeni register. Podatke je potrebno vpisati do 19.1.2018.

Za vpis v register dejanskih lastnikov mora imeti zastopnik  kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES. Pri poslovnih subjektih imajo ponavadi elektronski podpis in pooblastilo urejene fizične ali pravne osebe, ki za posamezen poslovni subjekt opravljajo računovodske storitveObstoječe pooblastilo, ki ga imajo poslovni subjekti že evidentirana v sistemu e-pooblastil AJPES in velja pri oddaji zaključnega računa, pa v tem primeru ne zadostuje, temveč je omenjeno pooblastilo na novo potrebno pripraviti, kar pomeni, da poleg ostalih možnosti, za katere ste že sedaj pooblaščeni, obkljukate še opcijo “oddaja prijave za vpis v register dejanskih lastnikov”. Pooblastila so dostopna TUKAJ.

 KONTAKTI ZA POMOČ: 

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)

01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)

Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.