V skladu s statutom Slovenske potapljaške zveze sklicujem:

REDNO LETNO SKUPŠČINO SPZ, ki bo v ponedeljek 22. junija 2020 ob 17. uri v Gradič Trbovlje, Trg Franca Fakina 5, Trbovlje

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
2. Pregled zapisnika prejšnje skupščine.
3. Poročila o delu SPZ v preteklem letu.
4. Program dela SPZ v tekočem letu.
5. Razno.
6. Podelitev plaket SPZ.

V prilogi vam pošiljamo seznam s številom delegatov in pooblastilo, ki ga delegati predajo na skupščini. Pooblastila potrdi in podpiše predsednik društva. Gradivo za skupščino je dostopno na spletni strani www.spz.si.

Vljudno vabljeni in lep potapljaški pozdrav

dr. Mitja SLAVINEC
Datum: 5. 6. 2020