Prijava članov

Še niste član SPZ?  Za člane
(Dostop za posamezne člane):
 
VČLANITE SE VSTOP  

 

Kakšen je postopek za včlanitev društva v SPZ?

Na poštni naslov SPZ mora društvo poslati formalno vlogo/prošnjo za včlanitev s prilogami: – izvod overjenega statuta društva (in disciplinski pravilnik vkolikor teh členov ni v statutu), – dokazilo o vpisu v register društev, – dokazilo o vpisu v davčno knjigo (davčna številka), – obrazec statističnega urada o vpisu dejavnosti. Društvo postane član SPZ, ko predsedstvo SPZ na svoji redni seji sprejme ustrezen sklep. Društvo mora nakazati 100 EUR pristopnine oz. manipulativnih stroskov (sklep 1.seje predsedstva 2007). Za objavo podatkov o društvu na spletni strani SPZ lahko društvo izpolni obrazec za vpis na spletno stran, ki ga skupaj z logotipom društva (jpg, gif) pošlje na elektronski naslov www@spz.si.

 

Članarine SPZ?

clanskamala_703Postopek glede plačevanja članarin in opis bonitet si preberite pod

Pogosta vprašanja

 

(A) Redna članarina SPZ – za redne člane SPZ, pripadnike matičnega potapljaškega društva, ki je včlanjeno v SPZ. Član prejme člansko izkaznico SPZ z logotipom matičnega društva vse bonitete SPZ. Članarina znaša 32 EUR.

(As) Redna članarina SPZ – simpatizer – za neposredne člane SPZ, ki nimajo matičnega potapljaškega društva. Član prejme člansko izkaznico in vse bonitete SPZ. Članarina znaša 32 EUR.

(B) Članarina SPZ za družinskega člana – Družinski član mora prebivati na istem naslovu kot redni član SPZ (A). Družinski član prejme člansko izkaznico SPZ in vse bonitete, razen revije Potapljač. Članarina znaša 20 EUR.

(C) Otroška članarina – za redne člane od 8 do 14 let. Član prejme člansko izkaznico SPZ in vse bonitete SPZ. Članarina znaša 15 EUR.

* Stanje članstva in podaljšanje članarine lahko opravite preko spletne aplikacije …
* Včlanite se lahko tudi tako, da izpolnjen obrazec pošljete na racun@spz.si

 

Športne licence SPZ?

dokumenti_26_1_2005_tn_sportna_licenca_001_1119Vsak udeleženec tekmovanj, razpisanih v Koledarju tekmovanj pri SPZ, mora imeti veljavno športno licenco. Imetnik licence se zavezuje, da bo spoštoval pravilnike športnih komisij. Veljavnost licence je vezana na članstvo v SPZ in velja za koledarsko leto.
Licenco podeljuje Komite za šport pri SPZ in jo izda v roku največ 14 dni od datuma, ko tekmovalec zanjo zaprosi in pošlje kopijo potrdila o plačilu licence in članarine. Licenca je izdana izključno elektronsko – na vpogled na spletni strani SPZ.
Cena licence do 31. marca je 5,00 €, po tem datumu je cena za prijave do dva tedna pred tekmovanjem 10,00 €. Cena športne licence manj kot dva tedna pred tekmovanjem je 20 €. Če tekmovalec na dan tekme nima licence (ni podatka v uradni evidenci na spletni strani SPZ), založi delegatu 20 € .
Ažuriran seznam izdanih licenc je razviden na uradnih spletnih straneh SPZ. Tekmovalec lahko tekmuje le za svoj matični klub, kar ob prošnji za izdajo licence dokaže z veljavno člansko izkaznico SPZ.