Moja SPZ

Tu člani SPZ urejajo svoje osebne podatke in članarine ter dostopajo do aplikacij, ki so jim aktivirane glede na njihov status (predsednik društva, član PRS, vodja PRS postaje, inštruktor potapljanja, potapljač, športnik…)

Še niste član SPZ? 
Registracija – včlanitev posameznika v SPZ
Za člane SPZ
Dostop za fizične osebe, registrirane člane SPZ:
 
VČLANITE SE VSTOP  

Za vpogled v vaše trenutne podatke ter v osebni elektronski logbook, si lahko namestite našo aplikacijo za mobilne telefone

Kakšen je postopek za včlanitev posameznika v SPZ?

clanskamala_703Posameznik je lahko član SPZ, če ima veljavno članarino. Članarina se plačuje za obdobje enega leta (365 dni). Pri včlanitvi ali ob vsakoletnem podaljšanju članstva oseba navede pripadnost enemu izmed potapljaških društev včlanjenih v SPZ. Če oseba ni član nobenega društva, se lahko včlani kot simpatizer SPZ. Članarine so za redne člane, za družinske člane in otroške. Več o tem, o cenah in o bonitetah za člane dobite na strani SPZ trgovina.

  • Vaše kontaktne podatke, trenutno stanje članstva oz. včlanitev in podaljšanje članstva lahko urejate preko spletne aplikacije s prijavo v Moja SPZ.
  • Včlanite se lahko tudi tako, da nam pošljete izpolnjen obrazec pošljete na racun@spz.si

Kakšen je postopek za včlanitev društva v SPZ?

Na poštni naslov SPZ mora društvo poslati formalno vlogo/prošnjo za včlanitev s prilogami: – izvod overjenega statuta društva (in disciplinski pravilnik vkolikor teh členov ni v statutu), – dokazilo o vpisu v register društev, – dokazilo o vpisu v davčno knjigo (davčna številka), – obrazec statističnega urada o vpisu dejavnosti. Društvo postane član SPZ, ko predsedstvo SPZ na svoji redni seji sprejme ustrezen sklep. Društvo mora nakazati 100 EUR pristopnine oz. manipulativnih stroskov (sklep 1.seje predsedstva 2007). Za objavo podatkov o društvu na spletni strani SPZ lahko društvo izpolni obrazec za vpis na spletno stran, ki ga skupaj z logotipom društva (jpg, gif) pošlje na elektronski naslov www@spz.si.

Športne licence SPZ?

dokumenti_26_1_2005_tn_sportna_licenca_001_1119Vsak udeleženec tekmovanj, razpisanih v Koledarju tekmovanj pri SPZ, mora imeti veljavno športno licenco. Imetnik licence se zavezuje, da bo spoštoval pravilnike športnih komisij. Veljavnost licence je vezana na članstvo v SPZ in velja za koledarsko leto.
Licenco podeljuje Komite za šport pri SPZ in jo izda v roku največ 14 dni od datuma, ko tekmovalec zanjo zaprosi in pošlje kopijo potrdila o plačilu licence in članarine. Licenca je izdana izključno elektronsko – na vpogled na spletni strani SPZ.
Cena licence do 31. marca je 5,00 €, po tem datumu je cena za prijave do dva tedna pred tekmovanjem 10,00 €. Cena športne licence manj kot dva tedna pred tekmovanjem je 20 €. Če tekmovalec na dan tekme nima licence (ni podatka v uradni evidenci na spletni strani SPZ), založi delegatu 20 € .
Ažuriran seznam izdanih licenc je razviden na uradnih spletnih straneh SPZ. Tekmovalec lahko tekmuje le za svoj matični klub, kar ob prošnji za izdajo licence dokaže z veljavno člansko izkaznico SPZ.

Pogosta vprašanja?

Pogosta vprašanja