Pogosta vprašanja

 

Katera društva se lahko včlanijo v SPZ?

   1. V Slovensko potapljaško zvezo se lahko včlanijo vsa društva, ki so registrirana v Sloveniji in katera osnovna dejavnost je

  športno potapljanje ali ukvarjanje s podvodnimi športi.

   1. Sprejemati morajo določila

  statuta SPZ

   1. V svojih aktih morajo to izkazovati, vključno z disciplinskimi ukrepi v primeru ogrožanja varnosti potapljanja

  (vzorec)

 


Kakšen je postopek za včlanitev društva v SPZ?

  1. Na 

poštni naslov

  1.  SPZ mora društvo poslati formalno vlogo/prošnjo za včlanitev s prilogami: – izvod overjenega statuta društva (in disciplinski pravilnik vkolikor teh členov ni v statutu), – dokazilo o vpisu v register društev, – dokazilo o vpisu v davčno knjigo (davčna številka), – obrazec statističnega urada o vpisu dejavnosti. Društvo postane član SPZ, ko predsedstvo SPZ na svoji seji sprejme ustrezen sklep. Društvo mora nakazati 100 € pristopnine oz. manipulativnih stroškov (sklep

1.seje 

  predsedstva 2007) ali 50€, če gre za ponovno včlanitev.

 1.  
   1. . Za objavo podatkov o društvu na spletni strani SPZ lahko društvo

  izpolni obrazec

   1. za vpis na spletno stran, ki ga skupaj z logotipom društva (jpg, gif) pošlje na elektronski naslov 

  www@spz.si

 


Kako se včlanimo v SPZ?

Posameznik se v SPZ lahko včlani

 1. preko spletne prijavnice.
 2. po elektronski pošti na naslov racun@spz.si kjer navede ime in priimek, naslov, rojstne podatke in kontaktni elektronski naslov.
 3. preko društva, ki je član SPZda na elektronski naslov racun@spz.si pošlje s plačilom položnice, ki jo dobijo pred potekom članstva.
 4. tako da vplačajo članarino v svojem matičnem društvu, ki članarino za svoje člane nakažejo na SPZ. Društvo pa za vse člane izvrši plačilo članarine SPZ. Preko spletne strani SPZ posredujejo seznam članov za katere plačujejo. Rezervna pot je, da društvo dostavi na elektronski naslov racun@spz.si izpolnjen Obrazec-Prijava članov društva (letna članarina SPZ) s poimenskim seznamom oseb z naslovi bivališča, rojstnimi podatki in elektronskim naslovom za katere bo društvo vplačalo članarino. V obeh primerih SPZ na podlagi prejetih podatkov izstavi račun društvu v plačilo. Po plačilu članarine na transakcijski račun SPZ, pošlje SPZ osebam, ki so bile navedene na prijavnem obrazcu plastične članske izkaznice (samo novim članom) oz. dopis s kupončki, med katerimi je tudi potrdilo o članstvu v SPZ za eno leto (samo starim članom, ki že imajo izkaznico, torej svojo člansko številko). Na navedeni naslov bodo člani pričeli tudi prejemati brezplačno revijo Potapljač. Poimenski seznam ter plačilo je tudi osnova za izdelavo ažurnega številčnega stanja članov SPZ na spletni strani.

Kdaj člani prejmejo letno člansko izkaznico SPZ?

  Po prejemu plačila članarine in novi člani v roku treh tednov po pošti prejmejo trajne članske izkaznice SPZ in kupončke, s katerimi dokazujejo veljavnost članarine. Člani ob podaljšanju članarine prejmejo kupončke za novo člansko obdobje.

Ali se lahko neposredno včlanim v SPZ?

  Da. Kdor ni član SPZ preko matičnega društva ima status simpatizerja s čimer si pridobi enake bonitete kot člani preko društev.

Kako podaljšamo članstvo v SPZ?

  Članstvo v SPZ velja eno leto od zadnjega plačila članarine. Društva lahko pred potekom članstva za svoje člane vplačajo članarino SPZ, drugače pa člani članstvo podaljšajo neposredno s plačilom članarine preko položnice, ki jo SPZ članom pošlje na dom.

Kakšne ugodnosti imam kot član SPZ?

Vsak posameznik ali posameznica z veljavno člansko karto SPZ ima naslednje ugodnosti:

 • enoletno naročnino na revijo POTAPLJAČ, ki jo prejema po pošti na domači naslov,
 • ekskluzivni stenski koledar SPZ, ki ga prejme po pošti na domači naslov,
 • 8% popusta pri DAN zavarovanju,
 • brezplačno udeležbo na Dnevu potapljačev Slovenije
 • popuste na tečajih in ostalih prireditvah pod okriljem SPZ,
 • popuste v vseh pomembnejših trgovinah s potapljaško opremo v Sloveniji,
 • popuste pri servisu opreme pri vseh pomembnejših licenciranih serviserjih potapljaške opreme v Slovenijji,
 • popuste pri storitvah SPZ potapljaških centrov – partnerjev zveze,
 • pravico do pridobitve športne licence (za športnike je članska izkaznica SPZ eden od pogojev za udeležbo na državnih in mednarodnih tekmovanjih v podvodnih športih)
 • pravico do pridobitve licence inštruktorja potapljanja.

Kako pa je z osebnimi podatki?

   1. Tisti del osebnih podatkov o članih društva, ki jih zbirajo v posameznih društvih in posredujejo zvezi, se uporabljajo znotraj zveze za njeno poslovanje in se ne posredujejo izven nje. Za vodenje evidenc osebnih podatkov članov morajo posamezniki  v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov soglašati. Soglasja-Izjave članov naj društva hranijo poleg svojih evidenc v lastnih arhivih in ne pošiljajo na zvezo. (

  vzorec izjave

   ).

Ali se lahko naročim na revijo POTAPLJAČ? Kam naj pošljem prispevke za objavo?

  1. Revija POTAPLJAČ izhaja dvomesečno. Na dom jo prejemajo vsi člani SPZ brezplačno. Če niste član SPZ, se lahko na revijo tudi naročite po elektronski pošti

racun@spz.si

  .

Kakšna je višina članarine SPZ za posameznika?

V SPZ so naslednje kategorije članstva:

  1. REDNI ČLANI IN SIMPATIZERJI 32€ na leto (vključuje vse ugodnosti)
  2. DRUŽINSKA ČLANARINA 20€ na leto (vezano na isto bivališče s članom pod a) – vsebuje vse razen revije Potapljač)
  3. OTROŠKA ČLANARINA 15€ na leto (za otroke do 14 let – vsebuje vse razen stenskega koledarja)

Kdaj so uradne ure v SPZ pisarni?

  Uradne ure v SPZ pisarni (Celovška cesta 25) so vsak torek od 17.00 do 18.00 ure.

Vprašanja lahko zastavite predsedstvu SPZ tudi preko spletnega obrazca!