Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Člani SPZ

Seznam prikazuje društva ter število njihovih pripadnikov, ki so včlanjeni v SPZ. Seznam se izdeluje samodejno na podlagi trenutno veljavnih vplačanih enoletnih članarin (365 dni od plačila). Društva so v seznamu razvrščena od največjega proti manjšemu po številu članov. Simpatizerji SPZ (to so tisti, ki plačajo članarino SPZ brez navedbe pripadnosti društvu), so navedeni na koncu seznama.

S klikom na spodnjo povezavo boste preusmerjeni na seznam društev. Izpis lahko traja kakšno minuto. V kolikor imate težave z odpiranjem povezave nam to sporočite na app@spz.si

Seznam društev

Lokacije naših članov

Na zemljevidu so prikazane lokacije društev, včlanjenih v SPZ in ki so nam poslale podatke za vnos na zemljevid.

VPIS NA ZEMLJEVID: Če želite, da bo tudi vaše društvo prikazano na zemljevidu, postavite kazalnik na lokacijo, kjer domuje društvo in odčitajte obe koordinati, ki sta prikazani v desnem spodnjem vogalu (ali pa naredite ekransko sliko, na kateri se vidita koordinati) ter nam pošljite koordinate društva na naslov www@spz.si.

Navigacija po zemljevidu:

Premakni zemljevid: klikni+povleči.
Približaj pogleddvoklik približa  točko dvoklika in jo premakne v sredino; kolešček na miški  točko pod kazalcem približa ali oddalji in jo premakne v sredino mape.

Povezava …

Zgodovina članstva v SPZ …

Letni pregled društev in številčnega stanja njihovih članov ter pripadajoče število delegatov za skupščino SPZ za naslednje leto je izdelan po stanju na zadnji dan v letu.

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001