Vizitka SPZ

  SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA SLOVENIAN DIVING FEDERATION Celovška cesta 25, SI – 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA E-naslov: spz@spz.si TRR: 02340-0019860842 Davčna št.: SI94008914 Matična št.: 5131006 Elektronski naslovi organov SPZ: NADZORNI ODBOR:...

Predstavitev SPZ

  SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA (SPZ) je krovna organizacija slovenskih potapljačev. Njeno osnovno poslanstvo je skrb ZA VARNO POTAPLJANJE, kar Zveza zagotavlja predvsem preko izobraževanja članov. Zveza je tudi nosilec vseh športnih prireditev povezanih s...

Člani SPZ

Seznam potapljaških društev včlanjenih v SPZ Seznam se izdeluje dinamično iz trenutnih podatkov o vplačanih enoletnih članarinah (365 dni). Društva so v seznamu razvrščena padajoče po številu svojih članov.  Simpatizerji SPZ  so tiste osebe, ki so plačale...

Predsedstvo SPZ

Predsednik: doc. dr. Mitja SLAVINEC E-mail: spz@spz.si Podpredsednik: Matko MIOČ E-mail: podpredsednik@spz.si Član predsedstva: Domagoj RIBARIČ E-mail: predsedstvo@spz.si Član predsedstva po funkciji Predsednik komiteja za šport Marko ŠIFRAR E-mail: sport@spz.si Član...

Nadzorni odbor

  Predsednica Katja RAŽMAN E-mail: nadzorniodbor@spz.si Član Bogdan ŠAJNOVIČ Član Irena ČOK Član Jure...

Častno razsodišče

Predsednik Marko HLEBEC e-pošta: razsodisce@spz.si Član Sandi RAMUŠEVIČ Član Davorin ZUPANC Član Iztok POHOREC   Dokumenti pomebni za delo častnega razsodišča: statut SPZ Dokumenti častnega razsodišča: 2003-11-27 Zapisnik seje častnega razsodišča SPZ...