Splošno o SPZ

SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA SLOVENIAN DIVING FEDERATION Sedež: Celovška cesta 25, SI – 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA  e-pošta: spz@spz.si     TRR: 02340-0019860842 Davčna št.: SI94008914 Matična št.: 5131006 Elektronski naslovi:      ...

Predstavitev SPZ

  SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA (SPZ) je krovna organizacija slovenskih potapljačev. Njeno osnovno poslanstvo je skrb ZA VARNO POTAPLJANJE, kar Zveza zagotavlja predvsem preko izobraževanja članov. Zveza je tudi nosilec vseh športnih prireditev povezanih s...

Člani SPZ

  Seznam društev Seznam se izdeluje iz trenutnih podatkov o vplačanih enoletnih članarinah (365 dni). Društva so v seznamu razvrščena padajoče po številu svojih članov.  Simpatizerji SPZ  so tiste osebe, ki so plačale članarino SPZ vendar niso navedle...

Predsedstvo SPZ

Predsednik: doc. dr. Mitja SLAVINEC E-mail: spz@spz.si Podpredsednik: Matko MIOČ E-mail: podpredsednik@spz.si Član predsedstva: Domagoj RIBARIČ E-mail: predsedstvo@spz.si Član predsedstva po funkciji Predsednik komiteja za šport Marko ŠIFRAR E-mail: sport@spz.si Član...

Nadzorni odbor

  Predsednica Katja RAŽMAN E-mail: nadzorniodbor@spz.si Član Bogdan ŠAJNOVIČ Član Irena ČOK Član Jure...

Častno razsodišče

Predsednik Marko HLEBEC e-pošta: razsodisce@spz.si Član Sandi RAMUŠEVIČ Član Davorin ZUPANC Član Iztok POHOREC   Dokumenti pomebni za delo častnega razsodišča: statut SPZ Dokumenti častnega razsodišča: 2003-11-27 Zapisnik seje častnega razsodišča SPZ...