Skupšina SPZ podeljuje:
– Zlate, Srebrne in Bronaste plakete ter Pohvale posameznikom in društvom, ki so z aktivnim delom vidno prispevali k razvoju organiziranega avtonomnega rekreacijskega in športnega potapljanja v Sloveniji,
– nazive Najboljša športnica, Najboljši športnik in Najboljša športna ekipa leta,
– priznanja najaktivnejšim društvom v SPZ,
– priznanja najaktivnejšim inštruktorjem potapljanja v SPZ.

Zbor reševalcev Podvodne reševalne službe pri SPZ podeljuje:
– naziv Častni član za 20 let dela na področju reševanja iz vode in na vodi,
– naziv Zaslužni član za 25 let dela na področju reševanja iz vode in na vodi.

 

 

PLAKETE IN POHVALE SPZ:

 

ZLATE PLAKETE SPZ

 

2013: Plaketa ni bila podeljena
2012: Plaketa ni bila podeljena
2011: RPD Piran, za 50 letno aktivno delovanje društva
2010: Plaketa ni bila podeljena
2009: dr. Arkadij Popovič, DRM Ljubljana, za življenjsko delo
2008: Plaketa ni bila podeljena
2007: Plaketa ni bila podeljena
2006: Plaketa ni bila podeljena
2005: Plaketa ni bila podeljena
2004: Plaketa ni bila podeljena
2003: Plaketa ni bila podeljena
2002: Marjan RICHTER, DRM Ljubljana, za življenjsko delo, še posebej na področju podvodne fotografije.
2001: Potapljaško društvo DRM, 1000 Ljubljana, ob 50 obletnici društva za izjemen in dolgoletni prispevek k razvoju in dvigu ugleda SPZ.
Prof. dr. Dušan KUŠČER za življenjsko delo na področju potapljaškega športa ,še posebej za pionirske začetke potapljanja in kasnejše znanstveno raziskovalno delo povezano s podvodnim svetom.
SREBRNE PLAKETE SPZ

 

2013: Igor VRHOVEC, Norik Sub Piran, za dolgoletno podporo SPZ in razvoj tehničnega potapljanja
2012: Miro POTOČNIK, predsednik PD Vivera za dolgoletno aktivno delo, predvsem na področju ekologije in izobraževanja
2011: mag. Borut FURLAN, DRM Ljubljana, za zelo aktivno delo v organih SPZ in vrhunske uspehe na področju podvodne fotografijeTomaž FAVAI, Sharki, za zelo aktivno delo v organih SPZ in CMAS
2010: Jože Konc, za dolgoletno delo na področju PRS.
DPD Soča Nova Gorica, za 30 letno aktivno delovanje društva.
2009: Davorin Zupanc, DRM Ljubljana, za dolgoletno aktivnost na področju izobraževanja in PRS.
DPD Trbovlje, za 35 letno aktivno delovanje društva.
Sandi Ramuševič, RPD Piran, za dolgoletno vodenje društva in aktivno delo v organih SPZ.
Bojan Žmavc, URSZR, za dolgoletno uspešno sodelovanje in podporo.
2008: DPD Kranj za 35 letno neprekinjeno aktivno delovanje
2007: Bogdan ŠAJNOVIČ, predsednik GA-PO-RA, za dolgoletno aktivno delo v organih SPZ in za pomemben prispevek pri organiziranju in vodenju PRS.
KPA Novo mesto za dolgoletno nadpovprečno aktivnost, še posebej na področju organizacije ekoloških in drugih prireditev ter Podvodne reševalne službe.
2006: Anton Travner, Jezero Velenje, načelnik Podvodne reševalne službe Slovenije, za aktivno delo v organih SPZ in za ključen prispevek pri organiziranju in vodenju PRS.
Igor Urh, Manta Club, predsednik Komiteja za izobraževanje, za aktivno delo v organih SPZ in za ključen prispevek pri organizaciji in vodenju izobraževanja.
2005: GA-PO-RA za 30 let aktivnega delovanja in razvoj potapljanja, še posebej na področju podvodne reševalne službe.
Boris Vuga, PLK Koper, za dolgoletno uspešno delo v različnih organih SPZ, še posebej za vodenje nadzornega odbora, podpredsedovanje Zvezi in vzdrževanju spletne strani SPZ.
2004: Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje za dolgoletno konstruktivno in tvorno sodelovanje, predvsem na področju organizacije in izvajana Podvodne reševalen službe Slovenije.
Dr. Arkadij Popovič – Dadi za dolgoletno aktivno delo v organih društva in SPZ ter za izjemne uspehe na področju podvodne fotografije, še posebej za pionirsko delo pri uvajanju kreativne podvodne fotografije.
2003: PLK Koper ob 30 obletnici delovanja za nadpovprečno aktivnost, še posebej na področju izobraževanja, pri delu reševalne postaje Podvodne reševalne službe, uspešno organizacijo Sekcije za znanost in pri delu v organih SPZ.
DPD Bled ob 30 obletnici delovanja za nadpovprečno aktivnost, še posebej na področju organizacije ekoloških in drugih prireditev in Podvodne reševalne službe.
2002: RPD Piran ob 40 obletnici delovanja.
2001: Potapljaško društvo Maribor, Koroška , 2000 Maribor,ob 25 obletnici društva kot največjemu potapljaškemu društvu v Sloveniji, ki je s svojo aktivnostjo odločilno pripomoglo k razvoju SPZ, še posebej pri razvoju potapljaških športov.
Prof. dr. Igor B. MEKJAVIČ, Tugomerjeva 2, 1000 Ljubljana, PD Murska Sobota, za izjemne znanstvenoraziskovalne dosežke na področju hiperbarične medicine, še posebej za preko 100 hiperbaričnih tretmajev, ki jih je v zanjih sedmih letih podaril slovenskim potapljačem.
Borut BUČAR, za izjemen prispevek na področju izobraževanja potapljačev.
Vojko LAH, predsednik PD Maribor za dolgoletno in uspešno delovanje v organih SPZ s čimer je odločilno pripomogel k razvoju in ugledu zveze.
BRONASTE PLAKETE SPZ

 

2013: Leopold ODLAZEK, DPD Trbovlje, za prispevek k ohranjanju tehniške dediščineVlado BAN, Krota Sub, za uspešno vodenje PRS in delo v organih SPZ
2012: PD Murska Sobota za 30 letno aktivno delovanjedr. Lovrenc LIPEJ, za aktivno delo na področju raziskovalne dejavnosti

Silvo KUŠLJAN, predsednik KPA Novo mesto, posthumno za uspešno vodenje društva in požrtvovalnost na področju PRS

2011: Arijan RAPUŠ, Porporela, za aktivno delo v organih SPZ in nadpovprečne tekmovalne uspeheDušan KRAJNIK, RPD Piran, za aktivno delo v organih SPZ in nadpovprečne tekmovalne uspehe

Vojko NEŽMAH, DPD Kranj, za aktivno delo v organih SPZ in podvodne reševalne službe

2010: Milan Vertot, PD Murska Sobota, za pionirsko delo na področju potapljanja v severovzhodni Sloveniji.
Mirko Meglič, DPD Bled, za dolgoletno aktivno delo v organih SPZ.
Aleš Musič, DRM Ljubljana, za dolgoletno aktivno delo in vodenje društva.
Franc Fartek, GA-PO-RA, za nadpovprečno aktivnost in dolgoletno delo v PRS.
Janko Petrovič, Izobraževalni center URSZR, za dolgoletno uspešno sodelovanje in podporo.
2009: Vidra Krško, za 20 letno delovanje društva.
DPD Tolmin, za 20 letno delovanje društva.
Brane Klun, GA-PO-RA, za nadpovprečno aktivnost in dolgoletno delo v PRS.
Milan Matijevič, PD Ptuj, za dolgoletno vodenje društva in Reševalne postaje PRS.
Nikolaj Hochstatter, PD Murska Sobota, za pionirsko delo na področju potapljanja v severovzhodni Sloveniji.
2008: PD VIVERA za 15. letno aktivnost in vsakoletno organiziranje množične ekološke akcije ob Dnevu zemlje.
Mojca Studen, DPD Bled, za dolgoletne nadpovprečne športne dosežke,
Janez Brilly, DPD Kranj, za dolgoletno nadpovprečno aktivnost na področju podvodne reševalne dejavnosti.
2007: prof. dr. Tom TURK, DRM Ljubljana, za dolgoletno aktivno delo v organih SPZ in izjemne dosežke na področju podvodne fotografije.
Enota PRS Ljubljana, za uspešno in požrtvovalno delo pri reševanju iz vode.
Državna reprezentanca v podvodnem hokeju, za odlične mednarodne rezultate, še posebej za osvojeno bronasto kolajno na 1. svetovnih CMAS igrah.
Suzana ČURMAN, PD Murska Sobota, za nenadomestljiv administrativno tehnični prispevek pri delovanju SPZ.
2006: UPD Pozejdon za več kot dvajsetletno uspešno delovanje.
Marjan LAKOTA, DPD Bled za dolgoletno delo v Častnem razsodišču SPZ in PRS ter drugih aktivnosti v matičnem društvu in SPZ.
Bojan VALENTAN – Valdi, PD Maribor, za dolgoletno delovanje na področju športa.
Robert PODGORŠEK, DPR Pozejdon Krško, za vrhunske rezultate na področju športa.
2005: PD Skat za dolgoletno uspešno delovanje in sodelovanje pri organih SPZ.
DPR Pozejdon Krško za dolgoletno uspešno delovanje na športnem področju in sodelovanje pri organih SPZ
Igor PRAPROTNIK, PD Murska Sobota, za dolgoletno delo, še posebej za izjemen prispevek pri ustvarjanju revije Potapljač.
Franc GOLTEZ, DPD Bled, za dolgoletno delovanje v različnih organih SPZ, še posebej za vodenje komisije za podvodno fotografijo in dosežene športne in umetniške uspehe.
2004: DPD Soča ob 25. obletnici za dolgoletno uspešno delovanje.
Mag. Borut Matkovič za dolgoletno delovanje v organih SPZ, še posebej pri vodenju Nadzornega odbora SPZ.
Jurij Gros za dolgoletno aktivno sodelovanje z organi zveze, vodenje PRS Novo mesto, aktivno in uspešno pravno podporo ter zastopanje SPZ.
2003: DPD Trbovlje ob 30. obletnici delovanja za dolgoletno uspešno delovanje.
Mišo MADRONIČ, DPD Celje, namestnik načelnika Podvodne reševalne službe Slovenije, za aktivno delo v organih SPZ in za ključen prispevek pri organiziranju in vodenju PRS.
2002: PD Kranj ob 30. obletnici delovanja.
KPA Novo Mesto ob 30. obletnici delovanja.
DPD Jezero Velenje ob 25. obletnici delovanja.
2001: Mag. Borut FURLAN, 1000 Ljubljana, članu DRM Ljubljana, za nadpovprečen prispevek pri dvigovanju ugleda SPZ, še posebej za osvojene vrhunske rezultate na svetovnih in drugih tekmovanjih v podvodni fotografiji ter za uspešno vodenje komisije za podvodni lov pri SPZ.
Andrej BRODARIČ, 3000 Celje, članu DPV Celje in PD M. Sobota za nadpovprečen prispevek pri razvoju potapljaškega športa in SPZ, še posebej na področju izobraževanja.
Ivo ŠTADER-Adi za nadpovprečen prispevek pri razvoju potapljanja in SPZ, še posebej na področju izobraževanja.
POHVALE SPZ

 

2013: Simon LAS, DPD Trbovlje, za aktivno delo v PRS in na področju izobraževanjaValter ŽIŽA, RPD Piran, za aktivno delo, še posebej skrb za akvarij

Andrej ŠEKLI, DPD Soča, za aktivno delo na področju PRS

Jure DAIČ, H2O Team, za izjemne športne uspehe

2012: Nataša KRIŽMAN, članica DVŠ Triton, za dolgoletno aktivnost na področju podvodnega lovaFranci GRIČAR, član Krota Sub, za požrtvovalno delo in inovativnost na področju podvodnega reševanja

Borut BLAŽINA, član RPD Piran, za aktivno delo na področju izobraževanja

Domagoj RIBARIČ, predsednik PLK Koper za aktivno delo in uspešno vodenje društva

2011: Antonio KODERMAN, H2O Team Maribor, za izjemen uspeh na SP v prostem potapljanjuMatej MIHAILOVSKI, Norik sub Ljubljana, za uspehe na področju prostega potapljanja in tehničnem področju

Matjaž ČEH, PD Murska Sobota, za nadpovprečno aktivnost pri organizaciji prireditev SPZ

Milan MODIC, KPA Novo mesto, za požrtvovalnost pri delu v PRS

2010: Foto sekcija DRM Ljubljana, za organizacijske uspehe pri uveljavljanju in razvoju podvodne fotografije v regiji.
Rade Bojič, DRM Ljubljana, za nadpovprečno aktivnost na področju izobraževanja.
Ivan Uršič-Drolc, DPA pH Ljubljana, za uspešno delo z mladimi.
Matjaž Vidmar, DPD Soča, za nadpovprečni prispevek pri pripravi Podvodnega atlasa Slovenije.
2009: Bojan Blatnik, KPA Novo mesto, za dolgoletno nadpovprečno aktivno delo.
Jani Longo, DPR Pozejdon Krško, za dolgoletno uspešno vodenje Komisije za podvodni lov in reprezentance.
Jure Dolinar, Euro Diver, za aktivno delo na področju izobraževanja.
Borut Novak, DPD Bled, za požrtvovalno vodenje društva in aktivno sodelovanje s SPZ.
Darko Anžiček, Vidra Krško, za dolgoletno nadpovprečno aktivnost na različnih področjih potapljanja.
2008: Marko ŠAJNOVIČ, GA-PO-RA, za dolgoletno aktivno delo na področju podvodne reševalne dejavnosti,
Ř Miha STEINBACHER, PLK Koper, za konstruktivno sodelovanje z organi SPZ in dolgoletno aktivno delo ter uspešno vodenje društva,
Matej ŠETINA, Krota Sub, za dolgoletno aktivno delo.
2007: Iztok POHOREC, PD Maribor, za dolgoletno uspešno vodenje največjega potapljaškega društva v Sloveniji in delo v organih SPZ.
Anton KREVS, KPA Novo mesto za dolgoletno vodenja društva, in aktivno delo na področju izobraževanja, reševanja in predvsem organiziranja ekoloških prireditev, ki jih je povzela večina slovenskih potapljaških društev.
Brane KLUN, GA-PO-RA, za dolgoletno uspešno delo, še posebej na področju vzgoje in izobraževanja ter podvodne reševalne službe.
Marko ŠIFRAR, DPD Bled, za nadpovprečen prispevek pri širjenju in razvoju prostega potapljanja kot športno tekmovalne discipline in delu v organih SPZ.
Jure DOLINAR, Euro diver, za najaktivnejšega inštruktorja potapljanja v SPZ zadnji leti in prispevek na področju izobraževanja.
2006: Andrej NATALAČEN, DRM Ljubljana, za dolgoletno aktivno in uspešno delo na področju podvodnega filma in fotografije.
Goran KLEMENČIČ, PD Murska Sobota, za dolgoletno aktivno delo na področju izobraževanja in vodenje enote PRS.
2005: Irena ČOK, DRM Ljubljana, za dolgoletno aktivno delo, še posebej za odmevne mednarodne rezultate na področju podvodne fotografije.
Franc FARTEK, GA-PO-RA, za dolgoletno uspešno delo, še posebej na področju vzgoje potapljačev in razvoj podvodne reševalne službe.
Brane KRIVIC, DPD Bled, za dolgoletno uspešno delo in sodelovanje v organih zveze, še posebej na področju izobraževanja.
Mojca STUDEN, DPD Bled, za nadpovprečne športne uspehe, še posebej na področju prostega potapljanja.
Mitja ŠTAMFER, PD Maribor, za nadpovprečne športne uspehe, še posebej na področju prostega potapljanja.
2004: Leopold Odlazek, DPD Trbovlje za dolgoletno aktivno delo, še posebej na področju organizacije športnih prireditev in vodenju društva.
Janez PETROVIČ, Izobraževalni center Ig za dolgoletno dobro sodelovanje in podporo, še posebej na področju organizacije tečajev in drugih aktivnosti v okviru Izobraževalnega centra.
Športno društvo pH Ljubljana za nadpovprečne športne dosežke na nacionalni in mednarodni ravni, še posebej na področju podvodnega hokeja.
Robert Podgoršek za nadpovprečne športne dosežke in organizacijsko dejavnost na področju podvodnega lova.
2003: Davorin ZUPANC, DRM Ljubljana za aktivno delo v SPZ, še posebej na področju izobraževanja.
Sandi RAMUŠEVIČ, RPD Piran za aktivno in dosledno delo v SPZ, še posebej na področju tekmovalnega športa in izobraževanja potapljačev.
Željko POVH, PD Vidra Krško, za aktivno delo v SPZ, še posebej na področju Podvodne reševalne službe Slovenije.
Arijan RAPUŠ, PLK Koper, za pionirski prispevek v Sloveniji na področju izobraževanja varnega prostega potapljanja.
Brina POČIVALŠEK, PD Maribor za vrhunske rezultate na področju hitrostnega plavanja s plavutmi, 7 krat državna prvakinja, ki je s svojim odnosom do dela postavila nove mejnike v potapljaško tekmovalnem športu.
Mitja ŠTIGLIC, PD Maribor za vrhunske rezultate na področju hitrostnega plavanja s plavutmi, večkratni rekorder, ki aktivni šport uspešno nadaljuje z vzgojo mladih plavalcev.
2002: Aleš MUSIČ, predsednik DRM Ljubljana za uspešno vodenje in ponovno aktiviranje društva.
Jernej SEDMAK, predsednik Manta Cluba Izola za pobudo in pomoč pri organizaciji Dni potapljačev Slovenije.
Dušan KAVS, predsednik Dufa Cluba za aktivnosti na področju otroškega potapljanja.
Damir PODNAR, Sirena Sub Nova Gorica za aktivnosti na področju tehničnega potapljanja in vodenje komisije za IANTD pri SPZ.
Borut JAN, PH Ljubljana za odlične športne dosežke.
2001: Bogdan ŠAJNOVIČ, predsednik potapljaškega društva GA-PO-RA iz Radgone za nadpovprečen prispevek pri razvoju SPZ, še posebej za prizadevanja na področju delovanja podvodne reševalne službe Slovenije.
Smiljan ZAVRTANIK, 5000 Nova Gorica, predsednik potapljaškega društva Vodan iz Nove gorice za nadpovprečen prispevek pri razvoju SPZ, še posebej za organizacijo mednarodnega natečaja Vodan in tekmovalne uspehe na področju podvodne fotografije.
Andrej FURMAN, član Potapljaškega društva Maribor za izjemno aktivno delo na področju športa.
Miro POTOČNIK, predsednik potapljaškega društva Vivera, za nadpovprečno aktivnost, še posebej na področju podvodne arheologije.
Aleš VIČAR, članu PH, za nadpovprečno aktivno delo na področju Podvodnega hokeja.
Tomaž FAVAI, za izjemne tekmovalne uspehe, še posebej za doseženo 1. mesto na svetovnem prvenstvu v podvodni orientaciji in vrhunske rezultate na področju podvodnega lova.
Jože KONC, za dolgoletno aktivno delo na področju reševanja in zaščite na vodi in iz vode.