Projekt PAS je namenjen evidentiranju lokacij v Sloveniji ter bližnji in daljnji okolici, kjer se naši člani potapljajo – v morju, jezerih, rekah, potokih, mlakah, jamah,…. Izdelava in posodabljanje seznama oz. katastra potapljaških lokacij poteka na podlagi izpolnjenih popisnih listov, ki nam jih pošiljajo člani.

Opišite novo lokacijo:  obrazec “Popisni list” in navodilo za izpolnjevanje obrazca dobite tu odf

Zemljevid prikazuje potapljaške lokacije (vstopne točke). Barva točke označuje zahtevnost potopa. Klik na točko odpre dostop do popisnega lista lokacije. V spodnjem desnem vogalu je vidna GPS koordinata točke, na kateri se trenutno nahaja kazalka.

Navigacija po zemljevidu:
Približaj pogled: dvoklik približa točko dvoklika in jo premakne v sredino mape; kolešček na miški približa/oddalji točko pod kazalko in jo premakne v sredino mape.
Premakni mapo: klikni+premakni.
Informacija o izbrani lokaciji: klikni na točko v PAS.

(Povezava na širši zemljevid)

Opomba: za območje TNP obvezno preberite pojasnilo!

 

Seznam do sedaj evidentiranih lokacij v PAS

(Lokacije številčimo zaporedno po datumu prejema opisa. Posamezne opise lahko naknadno dopolnjujete z novimi ali popravljenimi informacijami. Podatke nam sporočite na istem obrazcu kot za prvo prijavo oz. na obrazcu naj bo izpolnjena vsa vsebina)

 

Lokacija št. 1 Pod Solkanskima mostoma, reka Soča
Lokacija št. 2 ‘Luknja pri Plavah’, reka Soča
Lokacija št. 3 ‘Velika korita Soče’ pri vasi Soča – potrebno je soglasje TNP
Lokacija št. 4 ‘Most pri Rosalnicah’, Kolpa, (METLIKA)
Lokacija št. 5 ‘Pod Napoleonovim mostom’ pri Kobaridu, reka Soča
Lokacija št. 6 Potop pod mostom v Kanalu, reka Soča
Lokacija št. 7 Fiesa
Lokacija št. 8 Potapljanje okoli Debelega rtiča
Lokacija št. 9 Piranski podvodni maraton Fiesa-Punta-Fiesa
Lokacija št. 10 Jezero v Lužnici (Krnsko pogorje – Peski) – potrebno je soglasje TNP

Lokacija št. 11 Nadiža (Natisone) pri Premerjagu (Premariacco – Premarias)
Lokacija št. 12 Potop pod Devinskim gradom – Devin (Duino)
Lokacija št. 13 Brojnice pod Nabrežino (Aurisina)
Lokacija št. 14 Sesljan (Sistiana) – desna in leva plaža
Lokacija št. 15 Veliko krnsko jezero (Krnsko pogorje, dolina krnskih jezer) – potrebno je soglasje TNP
Lokacija št. 16 Blejsko jezero, Bled
Lokacija št. 17 Požiralniki v Rešetu, Cerkniško jezero
Lokacija št. 18 Most na Soči (sotočje Soče in Idrijce)
Lokacija št. 19 Renče, reka Vipava (Božični potop)
Lokacija št. 20 Črno jezero, dolina sedmerih Triglavskih jezer – potrebno je soglasje TNP

Lokacija št. 21 Dvojno jezero, dolina sedmerih Triglavskih jezer – potrebno je soglasje TNP
Lokacija št. 22 Kriška jezera (Kriški podi, Zadnjica, Trenta) – potrebno je soglasje TNP
Lokacija št. 23 Vodni zbiralnik Vogršček
Lokacija št. 24 Stržen pod mostom (Cerkniško jezero)
Lokacija št. 25 Kotliči v Rakovem Škocjanu
Lokacija št. 26 Presihajoče Doberdobsko jezero (Lago di Doberdo)
Lokacija št. 27 Rečni rokav Moščenice (Moschenizza)
Lokacija št. 28 Soteska Idrijce pri železniški postaji
Lokacija št. 29 Laško jezero (Prelestno jezero ali Lago di Pietrarossa)
Lokacija št. 30 Soteska Krčnik s koriti in naravnim mostom, potok Kožbanjšček

Lokacija št. 31 Steske, reka Vipava
Lokacija št. 32 Novo mesto, reka Krka – (otvoritev potapljaške sezone KPA Novo mesto)
Lokacija št. 33 Podpeško jezero
Lokacija št. 34 Bilje, reka Vipava
Lokacija št. 35 Grljan-Miramar (Grignano-Miramare)
Lokacija št. 36 Ušnik (zajezitev potoka pri Podselih)
Lokacija št. 37 Slap ob Idrijci
Lokacija št. 38 Dolenja Trebuša (sotočje Idrijce in Trebuščice)
Lokacija št. 39 Tolmun pri zaselku Laze, kraj Reka ob Idrijci
Lokacija št. 40 Kurnik (tolmuni Idrijce)

Lokacija št. 41 Mlinšče (soteska Idrijce)
Lokacija št. 42 Korita Soče pri Kršovcu
Lokacija št. 43 Napoleonov most čez Nadižo
Lokacija št. 44 Kramar, Bohinjsko jezero
Lokacija št. 45 Pri Čolnarni, Velenjsko jezero
Lokacija št. 46 Pri Dermoti, reka Soča
Lokacija št. 47 Razbitina maone pod Nabrežino
Lokacija št. 48 Notranjska Reka pod mostom pri Škofljah
Lokacija št. 49 Potop pod Devinskimi stenami: podvodna Rilke-jeva pot
Lokacija št. 50 Tolmuna Idrijce pri kmetiji Skvarč, reka Idrijca

Lokacija št. 51 Korita Save Bohinjke pri Ribčevem Lazu
Lokacija št. 52 Bohinjsko jezero pri Naklovi glavi
Lokacija št. 53 Jezerce v gramozni jami pri Fari (Farra d’Isonzo)
Lokacija št. 54 Bajer pri Godoviču pri zaselku Šebalk
Lokacija št. 55 Uhanje, Dulanov mlin na reki Vipavi
Lokacija št. 56 Mlin v Kasovljah na reki Vipavi
Lokacija št. 57 Tolmun reke Idrije pri Golem Brdu
Lokacija št. 58 Tolmun potoka Slatna pri Grgarju
Lokacija št. 59 Rudniško jezero pri Kočevju
Lokacija št. 60 Miren, jez pri Selu na reki Vipavi

Lokacija št. 61 Korita Bače v Klavžah pri Podmelcu
Lokacija št. 62 Tolmuni Trebuščice pod Podkobilškim mostom
Lokacija št. 63 Jez pri Batujah na reki Vipavi
Lokacija št. 64 Dvor, tolmuni Krke v lehnjaku
Lokacija št. 65 Soča med Doblarjem in Podselom
Lokacija št. 66 Podravno, tolmuni Idrije pod Kambreškim
Lokacija št. 67 Jez male hidroelektrarne Klonte na reki Bači
Lokacija št. 68 Tolmun reke Soče pri Idrskem
Lokacija št. 69 Tolmuni reke Učje pri Žagi
Lokacija št. 70 Zarog, tolmuni reke Idrije pod zaselkom Pušno

Lokacija št. 71 Tolmuni Soče pod Tonocovim gradom
Lokacija št. 72 Veliki in Mali slap Kozjak
Lokacija št. 73 Izvir Krupe
Lokacija št. 74 Ovčjaške klavže nad Kanomljo
Lokacija št. 75 Javorniško jezero
Lokacija št. 76 Palško jezero
Lokacija št. 77 Petelinjsko jezero
Lokacija št. 78 Parsko in Drskovški jezeri
Lokacija št. 79 Rakiško jezero

Lokacija št. 80 Izvira Cemun in Obrh (Cerkniško jezero)
Lokacija št. 81 Volčjedražensko jezero (glinokop)
Lokacija št. 82 Pluženjsko jezero in slap Virje
Lokacija št. 83 Jasna (Kranjska Gora)
Lokacija št. 84 Zelenci (izvir Save Dolinke) – TNP, preberite opozorilo!
Lokacija št. 85 Sotočje Soče in Tolminke
Lokacija št. 86 Planšarsko jezero (Zgornje Jezersko)
Lokacija št. 87 Bloško jezero
Lokacija št. 88 Jezero Črnava (Preddvor)
Lokacija št. 89 Glinokop Verd (Vrhnika)
Lokacija št. 90 Jezero Klivnik (Brkini)

Lokacija št. 91 Rtič Kane (pod Belvederjem, Izola)
Lokacija št. 92 Bernardin (Portorož)
Lokacija št. 93 Rtič Ronek (Strunjanski klif)
Lokacija št. 94 Zavivalca, tolmuni reke Branice
Lokacija št. 95 Tanki Rtič (Milje)
Lokacija št. 96 Jezero Mola (Brkini)
Lokacija št. 97 Tolmuni pri Desklah (Soča)
Lokacija št. 98 Tolmuni Pršjaka
Lokacija št. 99 Notranjska Reka pred Škocjanom
Lokacija št. 100 Spodnji tolmuni Gačnika

Lokacija št. 101 Jez pri Kobili (Idrijca)
Lokacija št. 102 Jezerce peskokopa pri Malih Rebrcah
Lokacija št. 103 Tolmuni Idrijce pri Oblazu
Lokacija št. 104 Zgornji in spodnji tolmun Krke pri Zagradcu
Lokacija št. 105 Reško jezero pri Kočevski Reki
Lokacija št. 106 Strunjan
Lokacija št. 107 Miren, reka Vipava
Lokacija št. 108 Tolmuni Borovniščice v soteski Pekel
Lokacija št. 109 Izviri Ribnice
Lokacija št. 110 Okljuka reke Vipave pri Dombravi

Lokacija št. 111 Cenetov mlin na Nanoščici
Lokacija št. 112 Izvir Kamniške Bistrice
Lokacija št. 113 Završniško jezero
Lokacija Št. 114 Unica pod starodavnim mostom pri razvalini Haasberg
Lokacija Št. 115 Ponikalnica Temenica v Luknji pri Prečni
Lokacija št. 116 Reka Krka pri gradu Otočec
Lokacija št. 117 Soboško jezero – Expano

 

 

 

 

 

Save