Glede aktivnosti v TNP se seznanite z določili:

 

V izogib morebitnim nesporazumom objavljamo pojasnilo in opozorilo glede potapljanja v TNP

Od: Katja Novak <katja.novak@tnp.gov.si>
Datum: 16. oktober 2012 08:41
Zadeva: Potapljaški atlas Slovenije
Za: Slovenska potapljaška zveza – predsednik <spz@spz.si>, www@spz.si

Spoštovani,

na spletni strani https://www.spz.si/?p=1231 (seznam)
smo opazili, da med ostalim omenjate, priporočate potapljanje v Velikih koritih na Soči, v Lužnici, Krnskem jezeru, Črnem jezeru, Dvojnem jezeru in Kriških jezerih.

Želimo vas opozoriti, da Zakon o Triglavskem narodnem parku (Ur. l. RS, št. 52/10; ZTNP-1) dovoljuje izvajanje potapljanja le v robnem, to je tretjem varstvenem območju parka, in sicer na za to določenih mestih ter s soglasjem upravljavca narodnega parka. Prvo in drugo varstveno območje, ki predstavljata osrednje območje narodnega parka, sta prednostno namenjena uresničevanju varstva in ohranjanja narave, zato so rekreacijske dejavnosti na vodotokih in jezerih na teh območjih prepovedane. Izjema je Bohinjsko jezero, kjer ZTNP-1 dovoljuje kopanje, potapljanje, drsanje, čolnarjenje in jadranje.

Tako je potapljanje v Triglavskem narodnem parku dovoljeno v Bohinjskem jezeru brez soglasja upravljavca, v reki Soči v koritih v Kršovcu pod Golobarsko žičnico pa le s soglasjem upravljavca zavarovanega območja (Javni zavod Triglavski narodni park). V primeru kršitev globa znaša najmanj 7.000 EUR za pravno osebo, 1.000 EUR za odgovorno osebo pravne osebe in 500 EUR za posameznika.

Po informacijah Naravovarstvene nadzorne službe TNP na terenu prihaja do zapletov, ker izvajalci rekreacijskih dejavnosti tudi preko različnih spletnih strani pridejo do napačne informacije, da je dejavnost v določenem vodotoku ali jezeru dovoljeno. Da bi obiskovalcem prihranili nevšečnosti pri spoznavanju, odkrivanju in doživljanju lepot narodnega parka, vas naprošamo, da spletno stran prilagodite varstvenim režimom v Triglavskem narodnem parku.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje.

Lep dan,


Katja Novak

Oddelek za prostor / Land Management Office
Triglavski narodni park / Triglav national park
Ljubljanska cesta 27
4260 Bled
tel.: ++386 (0)4 5780 234