Predsednica

Katja RAŽMAN

E-mail: nadzorniodbor@spz.si

Član

Bogdan ŠAJNOVIČ

Član

Irena ČOK

Član

Jure ŠEGA