Častnemu razsodišču lahko pišete na e-mail: razsodisce@spz.si

Za mandatno obdobje 2023 – 2027 so izvoljeni :

 

Predsednik

Marko HLEBEC

Član

Sandi RAMUŠEVIČ

Član

Davorin ZUPANC

Član

Janez ANDREJC

 

Dokumenti pomembni za delo častnega razsodišča:

Dokumenti častnega razsodišča: