Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je 14. 7. 2008 v kristalni dvorani dvorca Brdo pri Kranju za tveganje, pogum in hitre odločitve pri reševanju in iskanju ponesrečencev na reki Savi pri HE Blanca odlikoval Podvodno reševalno službo Slovenije z Medaljo za hrabrost.

Medaljo za zasluge sta za povezovanje aktivnosti in organizacijo dela pri reševanju in iskanju ponesrečencev prejela tudi vodja reševanja Anton Travner in namestnik načelnika PRS Vladimir Ban.

 

Obrazložitev:
 
3. julija 2008 se je na gradbišču HE Blanca zgodila tragedija, katere posledice so zahtevale hitro in požrtvovalno ukrepanje. Vsi, ki so sodelovali v akciji in nudili oporo pri odločitvah, so se z vsemi svojimi močmi in znanjem posvetili tej zahtevni nalogi in podredili svoje obveze iskanju žrtev tragedije. Posamezniki so v kritičnih trenutkih prevzemali nove zadolžitve, obveznosti in naloge ter se sproti prilagajali potrebam akcije. V njih se je prebudil spontan čut za odgovornost, ki je povezal nesebično pomoč prostovoljcev s strokovnim vodstvom profesionalnih institucij. Polna zavzetost vseh sodelujočih je povezala skupne napore in prizadevanja v usklajeno reševalno akcijo, ki je dala celovit rezultat.
 
Drago Žnidaršič, Gašper Janežič in Podvodna reševalna služba Slovenije, so v okviru reševalne akcije pokazali velikanski pogum, saj so se izpostavili nevarnim tveganjem, ki jih je prinašalo reševanje in iskanje udeležencev spusta. Pri svojem delu so ohranili zbranost, ki jim je omogočila sprejemanje pravih in hitrih odločitev. Njihov pogum in vztrajnost sta bila izjemen prispevek pri izvajanju te zahtevne naloge.
 
Predsednik RS bo imenovane odlikoval z medaljo za hrabrost zaradi tveganj, poguma in hitrih odločitev pri reševanju in iskanju ponesrečenih.
 
Anton Travner, Vladimir Ban, Policijska uprava Krško ter Štab civilne zaščite za Posavje so ob tragični nesreči, v kateri je umrlo 13 oseb, pokazali izjemno požrtvovalnost in učinkovitost pri organizaciji akcije reševanja in iskanja ponesrečencev, ki je od vseh sodelujočih zahtevala velikanske napore.
Predsednik RS bo imenovane odlikoval z medaljo za zasluge za povezovanje aktivnosti in organizacijo dela pri reševanju in iskanju ponesrečenih.
 
Franc Bogovič se je pri reševalni akciji izkazal s svojim nesebičnim prispevkom, s katerim je pomagal reševalni ekipi in sodeloval pri nujni pomoči ponesrečenim. Kljub globoki pretresenosti je vse svoje napore usmeril v reševalno akcijo in potrebo po hitrem in učinkovitem ukrepanju. Predsednik RS bo Franca Bogoviča odlikoval z medaljo za častno dejanje zaradi nesebične pomoči in sodelovanja pri reševanju in iskanju ponesrečenih.
 
Udeleženci reševanja so vsak s svojim prispevkom omogočili hitro ukrepanje in zagotovili učinkovit potek reševalne akcije. Pri tem so se izkazali kot odlični strokovnjaki in poznavalci posameznih opravil pri reševanju. Poleg tega pa so s svojo energijo in močjo solidarnosti, ki je premagala vse ovire in tveganja, izkazali izjemno požrtvovalnost in predanost težki nalogi.
 
Vse to so vrline, lastnosti in zmožnosti, zaradi katerih so s svojimi plemenitimi dejanji postali vzor vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije. Izjemnost njihovega prispevka upravičuje dodelitev medalj za hrabrost, zasluge in častno dejanje.
 
 
Ljubljana, 08. julij 2008

.

(foto Matej Šetina, Igor Tavčar in Boris Vuga)