V skladu s statutom Slovenske potapljaške zveze sklicujem:

REDNO LETNO SKUPŠČINO SPZ,
ki bo v soboto, 25. marca 2023 ob 10. uri
na Bledu, Vila Bled, Cesta Svobode 18, 4260 Bled

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
2. Poročilo verifikacijske komisije.
3. Pregled zapisnika prejšnje skupščine.
4. Poročila o delu SPZ v preteklem letu.
5. Volitve organov SPZ.
6. Program dela SPZ v tekočem letu.
7. Razno
8. Podelitev plaket SPZ

Ker je letošnja skupščina volilna, vas vljudno prosimo za predloge članov organov SPZ: predsednik,
podpredsednik in član predsedstva SPZ (predsedniki komitejev so člani Predsedstva SPZ po funkciji), štiri člane nadzornega odbora in štiri člane častnega razsodišča, na racun@spz.si.
Vljudno vabljeni in lep potapljaški pozdrav!

dr. Mitja SLAVINEC

PorocilaSkupscinaSPZ2023