prs_2514Pod taktirko nove ekipe PRS, se je končno začelo aktivno izobraževanje v PRS.

Dne 18.04.2009 smo izvedli dolgo pričakovano izobraževanje vseh vodij reševalnih postaj PRS in njihovih namestnikov. Cilj izobraževanja je bil: Vodenje intervencije enote PRS. Po posvetovanju z izkušenimi reševalci smo se odločili za to vrsto izobraževanja, ker se je pokazala potreba po strokovnem vodenju naših akcij. Na temu področju je vsaj po moji oceni pri nas največji strokovnjak mag. Anton TRAVNER, ki ima izkušnje vodenja intervencij tako v policiji kot v PRS.
G. Gregor TURNŠEK iz URSZR nam je odpredaval o pomenu in vlogi PRS v sistemu reševanja in zaščite.
Glede na izkušnje in pa tudi problematike iz Blance, ki je bila pred časom še »tabu« tema, smo k sodelovanju povabili še izkušenega psihologa Matica Munca, ki bi nam je predaval o stresnih situacijah pri reševanju . Že v kratkem uvodnem pogovoru smo ugotovili, da je Matic tudi potapljač, in da mu naša tema ni tuja. Tako nam je ponudil psihološko pomoč ob akcijah in intervencijah, ko se potapljači srečujemo z neprijetnimi situacijami.

Vsem prisotnim in predavateljem, hvala lepa vsem za udeležbo.

Vladimir Ban
Načelnik PRS

(besedilo V. Ban, foto V. Nežmah – klikni na sliko za povečavo)