Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on Mar 15, 2019

Redna letna skupščina Slovenske potapljaške zveze

Predsednik Slovenske potapljaške zveze je sklical redno letno skupščino, ki bo 30. 3. 2019 ob 10.00 na Bledu.

Predlagan je naslednji dnevni red:

  1. Izvolitev organov skupščine.
  2. Poročilo verifikacijske komisije.
  3. Pregled zapisnika prejšnje skupščine.
  4. Poročila o delu SPZ v preteklem letu.
  5. Volitve organov SPZ.
  6. Program dela SPZ v tekočem letu.
  7. Razno
  8. Podelitev plaket SPZ.

GRADIVO