CEDIP –  European Committee of Profesional Diving Instructors

Evropsko združenje profesionalnih inštruktorjev potapljanja  je nastalo kot protiutež raznim neevropskim šolam potapljanja. CEDIP je bil ustanovljen leta 1992, na pobudo francoskega združenja profesionalnih inštruktorjev potapljanja I’ANMP (Association Nationale des Moniteurs de Plongee), ki deluje od leta 1973. Ustanovitelj CEDIP-a je Daniel Mercier, ki je svoje prve somišljenike našel v potapljaških organizacijah Italije, Nemčije in Avstrije.

Danes je CEDIP aktiven v več kot 46 državah. Po svetu ima registriranih več kot 2.000 inštruktorjev potapljanja in letno izdaja več kot 100.000 potapljaških licenc. Namen CEDIP-a je približati potapljanje čim večjemu število ljudi, napraviti potapljanje dostopno praktično vsem, potapljače pa izobraziti tako, da se bodo potapljali varno in z veseljem.

CEDIP v Sloveniji

V Sloveniji je bilo v okviru CEDIP šole ustanovljeno združenje ZIPS – združenje inštruktorjev potapljanja Slovenije, s sedežem v Mariboru.

Predstavnik ZIPS je Andrej Furman.

CEDIP licencirani inštruktorji.