CMAS tečaj P3, M1, 2023

CMAS komisija pri SPZ organizira tečaj za pridobitev kategorije potapljač P3 in tečaj za inštruktorja M1. Tečaj bo potekal v predavalnici in bazenu Centra za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani, Zabrv 12, 1292 Ig, od 17.04 do 22.04.2023.

Zaključni izpit bo 14.05.2023 ali 21.052023 – nedelja na morju (odvisno od vremenskih razmer).

Tečajniki morajo imeti na tečaju lastno kompletno potapljaško opremo namenjeno rekreativnemu potapljanju.

Pogoji za pristop na tečaj so navedeni v CMAS PRAPOS-u:

https://www.spz.si/wp-content/uploads/2013/03/dokumenti_26_2_2008_CMAS_Instruktor_M1_MemurandumM1_2167.doc

https://www.spz.si/wp-content/uploads/2014/02/prapos-7izdaja2014-2.pdf

(P3 stran 13 in M1 stran 14)

V kolikor ne izpolnjujete vseh pogojev (nimate opravljenega tečaja NITROX ali DAN Oxygen Provider), bomo navedena tečaja izvedli med samim tečajem P3 ali M1. Tečaja bosta obračunana posebej.

Cena tečaja:

P3 ……. 600 eur

M1 …….1200 eur. 

V ceni so vključena vsa predavanja in praktične vaje, gradiva, teoretični in praktični del izpita, žig, diploma, izkaznica in organizacija tečaja.

Prijavo pošljite na E-mail naslov: cmas.komisijaspz@gmail.com ali borut.blazina@gmail.com. Na tem naslovu lahko dobite tudi vse dodatne informacije.

Pred začetkom tečaja vsak tečajnik podpiše izjavo o zdravstvenem stanju. Zdravniški pregled je zaradi vaše varnosti potreben v primeru zdravstvenega stanja, ki bi lahko bilo nezdružljivo s potapljanjem.

Ob prijavi je potrebno na račun SPZ nakazati akontacijo v vrednosti 50% cene posameznega tečaja, ali po dogovoru.

Tečajniki so dolžni imeti svojo kompletno potapljaško opremo namenjeno za rekreativno potapljanje

Cena tečaja ne vključuje prevozov, bivanja in prehrane

Rok za prijavo je 01.04.2023.