Učeči inštruktorji potapljanja

Glej sezname inštruktorjev po posameznih šolah.

Seznam aktivnih učečih inštruktorjev po posameznih šolah tekoče vzdržujejo predstavniki posameznih šol pri SPZ. Seznam je edini relevanten seznam inštruktorjev potapljanja, ki imajo urejene vse zahtevane obveznosti in izpolnjujejo vse pogoje za izvajanje potapljaških tečajev v Sloveniji.

Tečaji, ki jih izvajajo osebe, ki nimajo statusa učečega inštruktorja ne zagotavljajo ustreznega nivoja znanja in varnosti ter ne potekajo v skladu z veljavnimi pravili in pravnim redom.

 

Aplikacija za vodje/predstavnike potapljaških šol:

Predstavniki posameznih šol imajo dostop do naročilnic, poročil ter možnosti dodajanja dogodkov v koledar po registraciji in prijavi spodaj. Za morebitna vprašanja ali pomoč smo vam na razpolago na naslov app@spz.si: