Učeči inštruktorji

Glej sezname inštruktorjev po posameznih šolah.

Pojasnilo

Seznam učečih inštruktorjev po posameznih šolah se sproti ažurira in je edini relevanten seznam inštruktorjev potapljanja, ki imajo urejene vse zahtevane obveznosti in izpolnjujejo vse pogoje za izvajanje potapljaških tečajev v Sloveniji.

 

Tečaji, ki jih izvajajo osebe, ki nimajo statusa učečega inštruktorja ne zagotavljajo ustreznega nivoja znanja in varnosti ter ne potekajo v skladu z veljavnimi pravili in pravnim redom.

 

Za vodje potapljaških šol (aplikacija):

 

Za dostop do naročilnic, poročil ter možnosti dodajanja dogodkov v koledar se prijavite spodaj.