mekjavic_2_1400Predsednik: prof. dr. Igor B. MEKJAVIČ

Slovenski znanstvenik Igor Mekjavič že 20 let raziskuje vpliv okolja na človeka. V svoji raziskovalni, zdravstveni in razvojni dejavnosti sodeluje z raziskovalci in proizvajalci v Kanadi, Sloveniji, na Švedskem, v Veliki Britaniji, Izraelu in Grčiji. Več…

>> Delo SCI komisije
Zapisniki komisije za znanost