Pregled publikacij slovenskih avtorjev v izdaji drugih založb

0. SPREHODI POD MORJEM – Uredil Ivan Kuščer, opremil Tine Horvat, Založila Državna založba Slovenije, Za založbo Ivan Bratko, Tisk časopisnega podjetja Celjski tisk, Celje 1963. Avtorji posameznih prispevkov v knjigi so: Emilijan Cevc, Marko Zalokar, Marko Aljančič, Majda Kuščer, Ivan Kuščer, Dušan Kuščer, Drago Leskovšek, Tine Horvat, Marjan Richter, neimenovana novinarka. Fotografije so prispevali: Marko Zalokar, Dušan in Ivan Kuščer ter Marjan Richter, posamezne pa še Ljudevit Kuščer, Desa Dimnik in Milenko Šober. Barvne posnetke je naredil Marjan Richter. Risbe so izdelali Tine Horvat, Davorin Tomažič in Franc Lavrih. Razvojno drevo živalstva (str. 29) pa je narisal Jože Bole. Knjiga ima 142 strani.
(Več o naših začetkih potapljanja …)

20041120zei1001_638 20041120kreso001_647 20041120zei2001_639

1. ZEI Miroslav: MORSKI SVET. Ilustrirala V.Cotič in dr.J.Zhanel. Ljubljana; Mladinska knjiga; 1956 – (knjižnica priroda in ljudje)
2. PETROVIČ Krešo, Valentinčič Tine, Ljubica dr.Vučetić-Zavrnik: POTAPLJANJE IN PODVODNI ŠPORTI. Ljubljana; Šolski center za telesno vzgojo: 1969 – (mala športna knjižica št.10)
3. ZEI Miroslav v sodelovanju z Lado Zei: MORSKI RIBJI TRG. Fotografije:Marjan Richter; ilustracije Zlatko Zei. Ljubljana; Mladinska knjiga; 1983

20041120dolenc001_635 20041120potopvmodro001_640 20041120turk001_637

4. PODMORSKI svet in mi /prispevke več avtorjev je zbral in uredil Mate Dolenc/.1.izd.-Ljubljana; Prešernova družba; 1991
5. VERDNIK Vlado: POTOP V MODRO – osnove teorije in prakse potapljanja z avtonomno potapljaško opremo. Fotografije: Brane Planinc, Smiljan Zavrtanik, Mišo Madronič. samoiz.-Velenje; založniki: Vlado Verdnik, Slovenska potapljaška zveza, Ministrstvo za obrambo-URSZR; izdajatelj: Vlado Verdnik, studio Rebernik; 1995
6. TURK Tom: Živalski svet Jadranskega morja. Avtorji fotografij: Borut Furlan …et.al. 1.izd.-Ljubljana; DZS, 1996

20041120kljuc001_636 20041120battelli-prirocnik001_634 20041120potocnik001_641

7. KRYŠTUFEK Boris: Ključ za določanje vretenčarjev Slovenije /več avtorjev. uredil doc.dr.Boris Kryštufek in mag.Franc Janžekovič/.Fotografija na naslovnici:Ciril Mlinar. 1.izd.-Ljubljana, DZS; 1999
8. BATTELLI Claudio: Priročnik za spoznavanje morske flore Tržaškega zaliva ali kako nabirati, shranjevati in določevati najpogostejše predstavnice morskih alg in semenk vzhodnega dela Tržaškega zaliva. Fotografije: Marjan Richter. 1.izd.-Ljubljana; Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000 – (modeli poučevanja in učenja. Biologija)
9. POTOČNIK Slavko: Fizikalne in fiziološke osnove potapljanja – priročnik za potapljače. Ljubljana; Fakulteta za šport, Inštitut za šport; 2000

20050116lipej-pestrostpunte001_841 20050116annales21-2000001_844 20050116mojetvojemorje001_843

10. Revija Annales – series historia naturalis [biologija morja, ihtiologija, flora, ekologija,…]; izhaja dvakrat letno; gl. urednik dr.Darko Darovec, odg.urednik naravoslovja dr.Lovrenc Lipej; izdajatelj Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; (Več o reviji…)
11. LIPEJ Lovrenc: Pestrost življenja piranske Punte : naravna dediščina / Lovrenc Lipej, Martina Orlando, Tihomir Makovec ; (slikovno gradivo Aleksander Vukovič & Tihomir Makovec). – Piran : Morska biološka postaja, Nacionalni inštitut za biologijo, 2000 – (spletna predstavitev publikacije)
12. BRICELJ Mitja: Moje tvoje morje: slovensko Sredozemlje in trajnostni razvoj / avtor zasnove in besedila Mitja Bricelj; avtorica prispevka “Morska biološka postaja:Alenka Malej, avtor prispevka “Upravljanje obalnega območja”:Slavko Mezek; ilustracije Andrejka Čufer, Leonard Rubins, – Ljubljana; Ministrstvo za okolje in prostor, 2002 – (publikacija v pdf obliki, 1M)

20041219ssi-owd001_729 20050116lipej-sharksinadriatic001_842 20051016mbp1001_1421

13. SSI Open water diver – Priročnik za potapljače – Slovenska izdaja (prevod iz angleškega jezika: Alenka in Peter Hudobivnik);Fakulteta za šport, Inštitut za šport, SSI Croatia&Slovenia; [2004?],- 205 str: ilust: 21cm
14. LIPEJ Lovrenc: Sharks of the Adriatic sea / Lovrenc Lipej, Alessandro De Maddalena & Alen Soldo; Koper:Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče; Zgodovinsko društvo z a južno Primorsko; 2004 – (Knjižnica Annales Majora)
15. MBP tablica št.1 – Ribe slovenskega morja – Nevretenčarji slovenskega morja; fotografiije in oblikovanje T.Makovec, uredil L.Lipej; dvostranska plastična tablica , Morska biološka postaja; Piran 2004

20050601biodiverziteta001_1090 20050406aktivresevanje001_968 20051003prirocnik2005001_1396

16. KAPUS Venčeslav et.al.: Reševanje iz vode, aktivna varnost in prva pomoč; Fakulteta za šport, Inštitut za šport,Ljubljana 2004
17. LIPEJ Lovrenc, Martina Orlando, Tihomir Makovec: Raziskovanje biodiverzitete v Slovenskem morju; Piran, Morska biološka postaja, Nacionalni inštitut za biologijo, 2005
18. JACKSON Jack: Priročnik za potapljanje z avtonomnim dihalnim aparatom [prevod: Bojan Škilan], 1.natis – Ljubljana; Tehniška založba Slovenije, 2005 (Več o knjigi…)

20051016mbp2001_1418 20051231richtermarjan001_1542 20060107mbptablica3-stran2001_1546

19. MBP tablica št. 2 – Klobučnjaške meduze severnega Jadrana; uredila A.Malej, fotografije: T.MAkovec, L.Lipej,V.Bernetič.R.Radolovič; oblikovanje T.Makovec, uredil L.Lipej; Morska biološka postaja Piran; 2005; (več o tablici…)
20. Marjan Richter – NAŠE MORJE: okolja in živi svet Tržaškega zaliva – Our sea:The Environmental and Living World of the Gulf of Trieste /besedilo in fotografije: Marjan Richter, prevod v angleščino Peter Altshul; Piran, SIJart 2005 (več o knjigi…)
21. MBP tablica št. 3 – Vetrovi ob Slovenski obali; uredila V.Malačič, M.Jeromel, Oblikovanje M.Jeromel; Morska biološka postaja Piran; 2005; (več o tablici …)

20060607ogrovrste001_1632 20080302mbp-cvetenjealg001_2129 20080302mbptablica5001_2130

22. Ogrožene vrste in habitatni tipi v slovenskem morju – Endangered species and habitat types in the Slovenian sea / [tekst] Lovrenc Lipej, Robert Turk; [ilustracije in večina fotografij] Tihomir Makovec; [prevod v angleški jezik Lovrenc Lipej, Robert Turk, Henrik Ciglič]; – Ljubljana, Zavod RS za varstvo narave, 2006 (več o knjigi…)
23. MBP tablica št. 4 – Škodljiva cvetenj aalg v Slovenskem morju; uredili: P.Mozetič, J.France; oblikovanje T.Makovec; fotografije:P.Mozetič, M.Šiško, T.Makovec, M.Cabrini; Morska biološka postaja, Piran 2006
24. MBP tablica št. 5 – Brez kisika ni življenja. Ali morje še diha?; uredila:V.Turk, A.Malej; oblikovanje T.Makovec; fotografije: V.Turk, T.Makovec, Morska biološka postaja, Piran 2006

MIB6_2421 20080302tomturkpodgladinomediterana001_2128 20080302furli001_2131

25. Borut Furlan: TIHI SVETOVI – Podvodna fotografija 1995–2004; fotomonografija 27x27cm, 300 strani, 284 podvodnih fotografij, založba Didatkta, 2006 (več o avtorju …)
26. Tom Turk – Pod gladino Mediterana. Avtorja besedila: Tom Turk in Marjan Richter (poglavje Rastline in cianobakterije); Fotografije: Borut Furlan et.al.; 592 strani; Modrijan založba d.o.o., 1.izdaja; Ljubljana 2006 (več o knjigi …)
27. MBP tablica št. 6 – Ribja tržnica; uredila: B. Mavrič, Ž. Dobrajc; oblikovanje T.Makovec; fotografija: B. Mavrič, Ž. Dobrajc; Morska biološka postaja, Piran 2007

MIB7_2422 Sprehodi_pod_morjem-hi262px_1327 JABAICE_2423

28. MBP tablica št. 7 – Morske cvetnice; uredila: M. Orlando Bonaca, B. Mavrič; oblikovanje T.Makovec; fotografije: T. Makovec, M. Orlando Bonaca, Morska biološka postaja, Piran 2007
29. SPREHODI POD MORJEM – Uredil Ivan Kuščer; ponatis ob 30.obletnici PD Maribor; založilo PD Maribor, www.pdmb.net, zanj I. Pohorec – predsednik; Maribor 2008
30. Jadranske babice – Lovrenc Lipej, Martina Orlando Bonaca, Tihomir Makovec; fotografije in slikovno gradivo T. Makovec, Piran, Nacionalčni institut za biologijo, Morska biološka postaja, 2008

(Opravičujemo se avtorjem, ki smo jih morda izpustili. Dopolnitve nam lahko posredujete z elektronsko pošto na naslov www@spz.si ).