8RAZPIS USPOSABLJANJA ZA STROKOVNO-ORGANIZACIJSKO DELO V ŠPORTU

Mednarodna športna zveza Alpe Adria v sodelovanju z izvajalcem ŠIC – Športno-izobraževalnim centrom, Zavodom za izobraževanje in usposabljanje v športu, razpisuje usposabljanje za strokovno-organizacijsko delo v športu.
Usposobljenost za strokovno-organizacijsko delo v športu je na osnovi 26. člena Zakona o športu obvezna za vse, ki delajo oziroma želijo delati na tem področju športne dejavnosti. Strokovni svet R Slovenije za šport je, 6. 11. 2002, sprejel opredelitev področij strokovno- organizacijskega dela ter posamezne programe usposabljanja na področju športa.
Na osnovi izpolnjenih pravno formalnih pogojev za začetek usposabljanja strokovno-organizacijskih delavcev v športu, Mednarodna športna zveza Alpe Adria v sodelovanju z izvajalcem ŠIC- Športno-izobraževalnim centrom, razpisuje I. stopnjo (44 ur) usposabljanja, za področja:
• TAJNIK V ŠPORTU
• ODNOSI Z JAVNOSTMI IN INFORMIRANJE V ŠPORTU
• TRŽENJE V ŠPORTU (marketing)
• VZDRŽEVALEC ŠPORTNIH OBJEKTOV
• ČASOMERILEC NA ŠPORTNIH TEKMOVANJIH
• VODJA, ORGANIZATOR IN IZVAJALEC ŠPORTNIH PRIREDITEV
• ŠPORTNI SODNIK, DELEGAT IN FUNKCIONAR NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH
Začetek usposabljanja za zgoraj navedenih 7 programov je mesec oktober (1.10. in 15.10) 2004.
Cena razpisanih programov usposabljanja je za prvih 350 udeležencev 30.000,00 SIT, zaradi sofinanciranja s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v R Sloveniji in iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
Vse podrobnejše informacije dobite na spletni strani ŠIC-a, elektronskem naslovu sic.sport@siol.net ali na sedežu Mednarodne športne zveze Alpe Adria in ŠIC – Športno-izobraževalnega centra, Dunajska 10, 1000 Ljubljana, telefon: 01/ 432–50-87.
Prijave na razpisane seminarje usposabljanja so možne v elektronski obliki (prijavnico najdete na spletni strani ŠIC-a) ali pa po pošti (z isto prijavnico) na naslov: ŠIC – Športno-izobraževalni center, Dunajska 10, 1000 Ljubljana.
Veselimo se sodelovanja z Vami.

Lep pozdrav
Vodja programa usposabljanja
Tomo Levovnik

© 2004 Zavod za šport Slovenije, ŠPortni Informacijski Center (sic004/20040916)