Predsednik Slovenske potapljaške zveze je sklical redno letno skupščino, ki bo 30. 3. 2019 ob 10.00 na Bledu.

Predlagan je naslednji dnevni red:

  1. Izvolitev organov skupščine.
  2. Poročilo verifikacijske komisije.
  3. Pregled zapisnika prejšnje skupščine.
  4. Poročila o delu SPZ v preteklem letu.
  5. Volitve organov SPZ.
  6. Program dela SPZ v tekočem letu.
  7. Razno
  8. Podelitev plaket SPZ.

GRADIVO