Akcije PRS

09_975

Podvodna reševalna služba opravlja potapljaške reševalne intervencije, delovne akcije na vodi ali v vodi ter usposabljanja.

Letna evidenca se vodi na osnovi poročil o posamezni akcijah. Pri tem so v rabi naslednje oznake za tip akcije:

IO – Intervencija / reševanje OSEB (življenj),
IP – Intervencija / reševanje PREMOŽENJA,
IU – Intervencija / reševanje UTOPLJENCA,
IZ – Intervencija / ZAŠČITA-varovanje dogodka na vodi.
D – delovne akcije,
U – usposabljanja pripadnikov PRS.

Pregled dela PRS po letih:

(datoteka PDF)