Tu so objavljena pravila delovanja Podvodne reševalne službe, dokumenti PRS ter zapisniki Komiteja za reševanje in drugih delovnih sestankov PRS.