Predstavitev Podvodne reševalne službe

 

Slovenska potapljaška zveza kot nacionalna zveza potapljaških društev in potapljaških centrov zagotavlja v dogovoru z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje  interno organizacijo reševalnih postaj Podvodne reševalne službe (PRS), ki so na voljo regijskim centrom za obveščanje ter občinskim štabom CZ na nivoju Republike Slovenije za potrebe interventnih reševanj na vodi in iz vode.  Reševalne postaje PRS so razporejene v pet skupin, ki pokrivajo ključne vodotoke v Sloveniji. 

Organigram PRS (stanje 2017)

Sedeži posameznih postaj PRS so razvidni iz spodnjega zemljevida. Reševalne postaje PRS domujejo pri potapljaških društvih SPZ, ki lahko zagotavljajo organizacijsko, materialno in kadrovsko delovanje reševalne postaje PRS. Vsaka postaja PRS je dodeljena svojemu Regijskemu centru za obveščanje (ReCO). S klicem na telefonsko številko 112 dobite najbližji ReCO, ki glede na potrebe intervencije aktivira najbližjo postajo PRS ali v primeru potrebe po številčnejšem moštvu več postaj znotraj iste skupine ali več skupin:

Sedeži postaj PRS

Sedeži reševalnih postaj PRS so razporejeni po glavnih vodotokih

 

Vabimo občinske, gasilske in druge lokalne enote za reševanje na vodi in iz vode, da postanejo pridružene reševalne enote PRS.

Od leta 2008 se lahko, skladno s pravilnikom Merila za vključevanje novih reševalnih enot v sistem PRS, v sistem PRS pridružijo reševalne enote za reševanje na vodi in iz vode, ki so organizirane v sklopu občin ali gasilskih zvez. Te reševalne enote bodo pridružene najbližji reševalni postaji PRS.
Vse pridružene enote PRS imajo s tem zagotavljamo skupna izobraževanja, usposabljanja ter še večjo reševalno moč in opremljenost v primeru potreb.

Najbližjo reševalno postajo aktivirate preko ReCO-regijskega centra za obveščanje na telefon 112

 112UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

 

Povezane slike: