Spoštovani
V skladu s statutom Slovenske potapljaške zveze sklicujem:

REDNO LETNO SKUPŠČINO SPZ,
ki bo v sredo, 24. marca 2021 ob 18. uri
na daljavo preko aplikacije ZOOM
(povezavo boste prejeli pred dogodkom)

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
2. Pregled zapisnika prejšnje skupščine.
3. Poročila o delu SPZ v preteklem letu.
4. Program dela SPZ v tekočem letu.
5. Spremembe Statuta SPZ
6. Razno.

Priloge:
ŠTEVILO DELEGATOV

PorocilaSkupscinaSPZ2021

Vljudno vabljeni in lep potapljaški pozdrav

dr. Mitja SLAVINEC

Datum: 10. 3. 2021