CMAS/PADI SPORAZUM 

Sklenjen  v Anaheimu dne 30.1.1998.

Omejitve: Sporazum se nanaša le na potapljače in ne velja za inštruktorje potapljanja.

V sporazumu navedena tabela ne vsebuje ekvivalenc, ki bi dopuščale kateremu koli potapljaču, da avtomatično dobi diplomo druge organizacije temveč določa pogoje za pristo na tečaj. Sporazum dopušča sledeče:

 • C.M.A.S. potapljač, ki se želi šolati po PADI učnem sistemu, lahko pristopi na tečaj za:
  – Advanced Open Water Diver, če ima diplomo CMAS P1
  – Rescue Diver, če ima diplomo CMAS P2
  – Dive Master, če ima diplomo CMAS P3
 • PADI potapljač, ki se želi šolati po C.M.A.S. učnem sistemu, lahko pristopi na tečaj za:
  – CMAS P2, če ima diplomo PADI Open Water Diver in minimalno 5 potrjenih potopov ali, če ima diplomo PADI Advanced Open Water Diver.
  – CMAS  P3, če ima diplomo PADI Rescue Diver in minimalno 25 potrjenih potopov.
C.M.A.S   PADI
Potapljač P1 lahko pristopi Advanced Open Water tečaj
Potapljač P1
z min. 9 potrjenimi potopi in med njimi vsaj
– 1 nočni potop,
– 1 navigacijski potop,
– 1 potop globje od 18 m.
lahko pristopi Rescue Diver tečaj
Potapljač P2 lahko pristopi Divemaster tečaj

 

PADI   C.M.A.S
Open Water Diver
z minimalno 5 potrjenimi potopi
lahko pristopi Potapljač P2 tečaj
Advanced Opan Water Diver lahko pristopi Potapljač P2 tečaj
Rescue Diver
z minimalno 25 potrjenimi potopi
lahko pristopi Potapljač P3 tečaj

Glej tudi C.M.A.S. / PADI Agreement (24 K)

 
CMAS/TDI/IANTD EKVIVALENCE NITROX POTAPLJAŠKIH KATEGORIJ

TDI C.M.A.S IANTD
Nitrox Diver Nitrox Diver EANx Diver
  Advanced Nitrox Diver EANx Advanced Diver
Nitrox Instructor Nitrox Instructor EANx Nitrox Instructor

 

CMAS/SSI EKVIVALENCE OSNOVNIH POTAPLJAŠKIH KATEGORIJ

C.M.A.S SSI
CMAS P1 Open Water Diver
CMAS P2 Advanced Open Water Diver + 4 specialni tečaji
(3 + Deep Diver)
CMAS P3 Master Diver + 5 specialnih tečajev (3 + Deep Diver in Stress and Rescue tečaj)
CMAS P4 Dive Control Specialist (prvi nivo vodenja vendar ne inštruktor)