SSI – SCUBA SCHOOLS INTERNATIONAL

SSInew_2812SSI – Scuba Schools International je profesionalna potapljaška organizacija, ki  je bila ustanovljena 1970 v ZDA ( Bob Clark – Colorado ).  Mrežo regionalnih centrov v katere so vključeni potapljaški centri ima razpredeno po celem svetu in je po številu centrov in izšolanih potapljačev druga največja potapljaška organizacija na svetu.

KVALITETA, PROFESIONALNOST, VARNOST IN ZABAVA so temeljna vodila in pravila SSI pri njenem delovanju, oziroma izobraževanju potapljačev. Udejanja jih skozi profesionalni pristop, vsak tečajnik, ne glede na svoje sposobnosti in učljivost zasluži vso inštruktorjevo pozornost, potrpljenje, spoštovanje in najboljšo uslugo. Že ustanovitelj SSI Bob Clark je v svojih knjigah pisal o tem, da je poslanstvo SSI vzpodbuditi  ljudi za doživljensko zanimanje za potapljanje. Ključ za dosego tega cilja je, da se ljudje pri potapljanju zabavajo, drugače bodo izbrali kaj drugega.  Takšno filozofijo tudi ponazarja slogan SSI : serious diving,serious fun, torej RESNO POTAPLJANJE, RESNIČNA ZABAVA !

SSI v Sloveniji

SCUBA SCHOOLS INTERNATIONAL v  Sloveniji deluje od  leta 1995 kamor se je razširila iz sosednje Hrvaške, natančneje iz Reke, kjer je še danes  sedež regionalnega centra SSI.  Fakulteta za šport v Ljubljani ima za razvoj SSI- ja v Sloveniji nedvomno velike zasluge, saj so se prav v okviru FŠ začeli izvajati  prvi potapljaški programi po merilih SSI in bili izbrani za:

 • izbirni program v okviru športne vzgoje na Univerzi v Ljubljani
 • program  usmerjanja v potapljanje v okviru študija na Fakulteti za šport v Ljubljani
 • izobraževanje potapljačev v okviru interesnih športnih dejavnosti Študentske organizacije Univerze v Ljubljani
 • izobraževanje vseh kategorij potapljačev preko koordinacijskega telesa SSI AG v Sloveniji

Potapljanje in programi SSI so zajeti tudi v slovenskem zakonu  o športu in kot taki nudijo zakonsko podlago za vse vrste izobraževanja v potapljanju po programih in standardih SSI.

Slovenija je del  regionalnega centra SSI na Reki, ki se imenuje » ADRIATIC GROUP » in v svojih vrstah združuje potapljače in potapljaške inštruktorje iz Slovenije, Hrvaške, Češke, Slovaške, Makedonije ter Črne Gore.

Posebnost in odlika SSI so zelo kvalitetni in napredni didaktični, oziroma učni pripomočki, ki so vsi na voljo v slovenskem in še desetih tujih jezikih.
V SSI – SCUBA SCHOOLS INTERNATIONAL se izobražujejo športno – rekreativni potapljači, ki si lahko na podlagi pridobljenega znanja (potapljaški tečaji)  in izkušenj (opravljeni in evidentirani potopo) pridobijo naslednje potapljaške kategorije:

Rekreativno potapljanje

 • Scuba Diver  – potapljač začetnik
 • Open Water Diver – potapljač odprtih voda
 • Speciality Diver – potapljač specialnosti
 • Advanced Open Water Diver – napredni potapljač odprtih voda
 • Master Diver  – mojster potapljač
 • DCS – Dive Con Specialist – voditelj potapljanja
 • OWI, AOWI, DCSI, IT – potapljaški inštruktorji odprtih voda

Tehnično potapljanje

SSI-TXR_2813

V letu 2005 je SSI predstavila tudi programe in standarde za tehnično potapljanje, izšolala prve Inštruktorje in Trainerje ter pričela z zelo naprednih in dodelanim šolanjem tehničnih potapljačev po programih SSI – TXR (Technical extended  range).
Tečaji tehničnega potapljanja v SSI AG, torej tudi v Sloveniji smo začeli izvajati  v letu 2006. Trenutno je na voljo šest TXR programov in standardov za tehnično potapljanje, in sicer:

 • TXR Advanced Nitrox Diver   –    napredni nitrox potapljač
 • TXR Technical Foundation Diver   –   osnovni tehnični potapljač
 • TXR  Decompression Procedures Diver   –   dekompresijski tehnični potapljač
 • TXR  Normoxic Trimix Diver   –   normoksični trimix potapljač
 • TXR  Advanced Decompression Procedures Diver  –  napredni dekompresijski tehnični potapljač
 • TXR  Full Trimix Diver   –  trimix potapljač

SSI v Sloveniji deluje v okviru SSI potapljaških centrov,  trenutno jih je šest, ki nudijo vse rekreativno –  športne potapljaške programe, oziroma tečaje,  nekateri  pa so usposobljeni tudi za izvajanje SSI inštruktorskih tečajev in tečajev TXR – tehničnega potapljanja.

Povezava na domačo stran SSI
Inštruktorji SSI v SPZ