25. odprto prvenstvo Nerezin v podvodnem ribolovu, ki šteje za I. krog DP Sovenije v podvodnem ribolovu za leto 2022 bo 28.5.2022 v Nerezinah.

Jani Longo

DPR Pozejdon Krško

Propozicije Nerezine 2022