Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Člani SPZ

Seznam prikazuje društva ter število njihovih pripadnikov, ki so včlanjeni v SPZ. Seznam se izdeluje samodejno na podlagi trenutno veljavnih vplačanih enoletnih članarin (365 dni od plačila). Društva so v seznamu razvrščena od največjega proti manjšemu po številu članov. Simpatizerji SPZ (to so tisti, ki plačajo članarino SPZ brez navedbe pripadnosti društvu), so navedeni na koncu seznama.

S klikom na spodnjo povezavo boste preusmerjeni na seznam društev. Izpis lahko traja kakšno minuto. V kolikor imate težave z odpiranjem povezave nam to sporočite na app@spz.si

Seznam društev

Lokacija društev

Na zemljevidu so prikazane lokacije društev, včlanjenih v SPZ in ki so poslale prijavo za vnos na zemljevid.

Če želite, da bo tudi vaše društvo prikazano na zemljevidu, postavite kazalnik na stavbo, kjer domuje društvo, odčitajte obe koordinati pod zemljevidom (ali pa naredite ekransko sliko, na kateri se vidita koordinati) in nam pošljite na naslov www@spz.si.

Navigacija po zemljevidu društev:

Premakni zemljevid: klikni+povleči.
Približaj pogleddvoklik približa  točko dvoklika in jo premakne v sredino; kolešček na miški  točko pod kazalcem približa ali oddalji in jo premakne v sredino mape.

 

 

Zgodovina članstva v SPZ …

Letni pregled društev in številčnega stanja njihovih članov ter pripadajoče število delegatov za skupščino SPZ za naslednje leto je izdelan po stanju na zadnji dan v letu.

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001