Delo SPZ

Zapisniki skupščin in sej predsedstva SPZ Volilna SKUPŠČINA SPZ, Bled 2023 – Zapisnik Zapisnik 22 – druga seja Redna SKUPŠČINA SPZ v Poljanah 2022 – Zapisnik Zapisnik 22 – prva seja Zapisnik 21 – tretja seja Zapisnik 21 – druga seja...

Akti SPZ, pravilniki in obrazci

  STATUT SPZ Pravilnik za podeljevanje plaket in častnih nazivov SPZ (34 K) Pravilnik za podeljevanje priznanj in nazivov PRS (35 K) Pravilnik za vrednotenje izobraževanja v SPZ (29 K) Pravilnik sofinanciranja komisije za rekreacijo in ekologijo v SPZ (271 K)...