DanD-Susak

Seznam potapljaških društev včlanjenih v SPZ

Seznam potapljaških društev se izdela vsakokrat znova iz podatkov o trenutnem stanju vplačanih enoletnih članarin (365 dni). Društva so razvrščena padajoče po številu svojih članov.  Simpatizerji SPZ  so tiste osebe, ki so plačale članarino SPZ vendar niso navedle pripadnosti nobenemu društvu.

Pokaži trenutni seznam društev …

S klikom na povezavo boste sprožili izdelavo ažurnega seznam članov po društvih. Izpis lahko traja kakšno minuto. V kolikor imate težave z odpiranjem povezave nam to sporočite na app@spz.si

Lokacije društev

Zemljevid prikazuje lokacije društev včlanjenih v SPZ, ki so nam sporočili koordinate za vnos na zemljevid.

VPIS NA ZEMLJEVID: Če želite, da bo vaše društvo prikazano na zemljevidu, postavite kazalko na točno lokacijo, kjer domuje društvo in nam sporočite obe koordinati, ki sta prikazani v desnem spodnjem vogalu zemljevida (lahko naredite ekransko sliko, na kateri se vidita koordinati) ter nam pošljite koordinate društva na naslov www@spz.si.

NAVIGACIJA PO ZEMLJEVIDU:
Premakni zemljevid: klikni+povleči.
Približaj/oddalji pogled: kolešček na miški  točko pod kazalnikom približa ali oddalji, dvoklik približa točko dvoklika.

Zgodovina članstva v SPZ …

Letni popisi društev in številčnega stanja njihovih članov (stanje s pripadajočim številom delegatov za skupščino SPZ za naslednje leto je izdelano po stanju na zadnji dan v letu).

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001