DanD-Susak

Seznam potapljaških društev včlanjenih v SPZ

Klikni za prikaz ažurnega seznama društev …

Seznam potapljaških društev se generira iz podatkov o trenutnem stanju vplačanih enoletnih članarin (365 dni). V prikazanem seznamu so društva razvrščena padajoče po številu svojih članov v SPZ od največjega do najmanjšega. V seznamu so navedeni tudi t.i. simpatizerji SPZ. To so tiste osebe, ki so plačale članarino SPZ, vendar niso navedle pripadnosti nobenemu društvu.

V kolikor imate težave z odpiranjem povezave nam to sporočite na app@spz.si

 

Lokacije društev

Zemljevid prikazuje lokacije društev v SPZ, ki so nam sporočila koordinate za vpis v zemljevid.

VPIS V ZEMLJEVID: Če želite, da bo lokacija vašega društva prikazana na zemljevidu, postavite kazalko na točno lokacijo, kjer domuje društvo in nam sporočite koordinati, ki sta prikazani v spodnjem desnem vogalu zemljevida. Lahko nam pošljete tudi ekransko sliko, na kateri se vidita koordinati. Podatke pošljite na naslov www@spz.si.

NAVIGACIJA PO ZEMLJEVIDU: Premik zemljevida: klikni+povleci. Približaj/oddalji pogled: kolešček na miški  točko pod kazalnikom približa/oddalji. Dvoklik: približa točko dvoklika.

 

 

Zgodovina članstva v SPZ … Letni popisi društev in številčnega stanja njihovih članov (stanje s pripadajočim številom delegatov za skupščino SPZ za naslednje leto je izdelano po stanju na zadnji dan v letu). 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001