Skupina šestih  potapljačev se je po predhodnem dogovoru razdeljena v tri pare podala na potop z obale.
Potapljača A in B, kategorije P1 in P2, ki sta bila določena za prvi par, sta v vodi na površju čakala na preostale. Med čakanjem sta opazila, da potapljaču A (P1) uhajajo mehurčki plina pri manometru. To je opazil tudi tretji potapljač P2, ki je skušal puščanje zraka ustaviti tako, da je zaprl glavni ventil jeklenke potapljača P1 in nato zavrtel vrtljiv zglob manometra. Za tem je ponovno odprl ventil jeklenke, vendar ga ni povsem odprl. V tem času je v vodo vstopil še četrti potapljač, ki je vse udeležence potopa opozoril, naj še enkrat preverijo svojo opremo. Po tem so se vsi štirje podali na potop.
Med spustom v globino je potapljač B iz prvega para opazil, da mu je odpovedal potapljaški računalnik, Potapljača v paru sta se dogovorila, da se bosta ravnala po računalniku potapljača A in nadaljevala s potopom. Potop sta nadaljevala do globine 20 metrov, kjer je potapljač A pokazal svojemu paru, da je nekaj narobe z manometrom, saj kazalec slednjega pri vsakem vdihu močno zaniha. Potapljač B se je odločil, da se spusti še niže do preostalih potapljačev ter jim pove, da bosta onadva raje zaključila s potopom.
Za potapljačem B je V globino zaplaval tudi potapljač A, kateremu pa je na globini med 25 in 30 metri regulator prenehal dovajati zrak. Ta je svojemu sopotapljaču pokazal znak, da nimam zraka, na kar mu je drugi takoj ponudil svoj respirator za dihanje v paru. Zaradi zadihanosti, prestrašenosti in prepričanosti, da ima potapljač B alternativni vir zraka, mu A ni vrnil regulatorja, tako da mu je drugi moral izruvati svoj respirator iz ust. Tedaj je močno zadihani potapljač A brez zraka zaplaval proti ostalim. Plaval je mimo tretjega, ki mu je ponujal regulator (imel je alternativni vir zraka), do potapljača E iz tretjega para (imel je alternativni vir zraka), ki mu je takoj dal regulator in ga skušal pomiriti tako, da ga je naslonil na steno. Zaradi prestrašenosti je potapljač A silil proti površini, tako da so se potapljača A in E v spremstvu potapljača F dvignili na površino. Za njimi so se na površino dvignili še ostali potapljači.

Ugotovitve o vzrokih za potapljaški incident:

  • pomanjkljivo preverjanje v paru pred samim potopom

Potapljač A se pred potopom ni prepričal ali ima potapljač B alternativni vir zraka.
Potapljač A se pred samim potopom ni prepričal ali je ventil jeklenke dejansko odprt.

  • nepazljivo zapiranje in odpiranje ventila

Potapljač C je nepopolno odprl ventil jeklenke, tako da je bil pretok zraka oviran .

  • nepoznavanje znakov neodprtega ventila jeklenke

Potapljača A in B nista vedela, da nihanje kazalca na manometru pomeni, da ventil jeklenke ni popolnoma odprt in da se zaradi tega ne smeta spuščati v večjo globino.

  • prekoračitev dovoljene globine potopa

Potapljača A in B sta se potopila do globine 20 metrov, kljub temu, da bi se, glede na njuno usposobljenost in izkušenost, lahko potopila le do globine 15 metrov. Tudi drugi udeleženci potopa se niso držali določil glede omejitve globin potapljanja. 

Priporočila:

  • dosledno preverjanje v paru pred potopom
  • zaključek potopa ob kakršni koli ugotovitvi o nepravilnem delovanju potapljaške opreme
  • uporaba alternativnega vira zraka pri potapljanju
  • dosledno upoštevanje omejitev globine potapljanja glede na usposobljenost potapljača
  • kontinuirano izobraževanje s področja potapljanja