Covid-19 je izvedbo potapljaških tečajev okrnil, ne pa zaustavil, pod pogojem upoštevanja vseh zaščitnih pravil, razkuževanja opreme in upoštevanja zdravniških priporočil. Dodatno pa je poleg Izjave o zdravstvenem stanju (SPZ MED-OBR1) sedaj postavljena tudi potreba po preverjanju prebolelosti Covid-a, saj le ta zahteva zdravniški pregled. Za inštruktorje smo prevedli in pripravili nov obrazec “Zdravstvena izjava Covid-19” (SPZ MED-OBR3). Dobite ga med gradivi izobraževanja