Topli varni dnevi

Z lično brošurico želijo člani naše Podvodne reševalne službe opozoriti vse šolarje na nevarnosti, ki lahko prežijo v vodi in ob vodi, če ne delaš tudi z glavo.

PODVODNA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE je že leta 2003, po vzoru reševalnih služb iz tujine, prvič načrtovala širšo preventivno akcijo, v kateri želimo osnovnošolsko mladino opozoriti na nevarnosti, ki na njih prežijo v vodi in jih seznaniti, kako naj ob morebitnih nesrečah ravnajo, da bodo ponesrečencu učinkovito pomagali, obenem pa ne ogrožali sebe in drugih. V ta namen smo izdelali tudi priložnostno zloženko  in spremni dopis vsem ravnateljem in ravnateljicam osnovnih šol v Republiki Sloveniji.
Vodja projekta: Anton Travner, načelnik PRS, maj 2003