Razpis za izvedbo državnega prvenstva v prostem potapljanju v letu 2020

Komisija za prosto potapljanje pri SPZ poziva k prijavi na razpis za izvedbo državnega prvenstva v bazenskih disciplinah za leto 2020 (v nadaljevanju DP 2020). DP 2020 mora potekati po pravilih CMAS v naslednjih disciplinah: statika (STA), dinamika s plavutmi (DYN), dinamika s stereo-plavutmi (DYNBiFins) in dinamika brez plavuti (DNF).

Zaželena je izvedba odprtega državnega prvenstva v skladu z veljavnimi pravilniki CMAS, po možnosti tako v mladinski kot članski kategoriji v ženski kot moški konkurenci. Priporočeni termin je mesec marec – zaželena je enodnevna tekma. Predvideni prispevek Komisije za prosto potapljanje (SPZ) k organizaciji DP je 1000 €.

Interesenti (potencialni organizatorji) naj pošljejo kandidature do 17. januarja 2020 na elektronski naslov apnea@spz.si. Prijava mora vsebovati datum izvedbe tekmovanja in predviden urnik. O izboru organizatorja DP 2020 boste pravočasno obveščeni za nadaljnje obveščanje tekmovalcev.

Mitja Štampfer
Predsednik komisije za prosto potapljanje