12Spoštovani
V skladu s statutom Slovenske potapljaške zveze sklicujem:

REDNO LETNO SKUPŠČINO SPZ,

ki bo v soboto 26. marca 2022 v Murski Soboti, Lovenjakov dvor (Polana 40)

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
2. Pregled zapisnika prejšnje skupščine.
3. Poročila o delu SPZ v preteklem letu.
4. Program dela SPZ v tekočem letu.
5. Razno.
6. Podelitev plaket.

Priloga:

Želim vam prijetno druženje, skupščini pa uspešno delo.
Lep potapljaški pozdrav

Prof. dr. Mitja SLAVINEC
predsednik SPZ

12.3.2022