Izdani učbeniki in skripta so navedeni kronološko po letu izdaje. Seznam žal ni popoln zaradi večkratne selitve arhivov SPZ, zato so dobrodošle vaše dopolnitve. Vkolikor imate doma vsaj en izvod literature, ki tu ni navedena, vas prosimo, da nas kontaktirate.

20041120tehref1001_673 20041120bucar001_674 20041120podledom001_675

1. KOMISIJA za tehnično opremo [Andrej Mulej, Lojze Zadnikar]: Skripta za tehnične referente; Slovenska potapljaška zveza;1984
2. BUČAR Borut s soavtorji: Športni potapljač; 1.natis-Ljubljana; Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije [izid so omogočili:Slovenska potapljaška zveza, Republiški sekretariat za ljudsko obrambo SR Slovenije, Avtotehna TOZ Nova];1986
3. LIKAR Goran: Potapljanje pod ledom; skripta [seminarska naloga za inštruktorja M2];1992

20041120jezera001_676 20041120skripta_furlan001_677 20041120orientacija001_678

4. KRIVIC Brane: Potapljanje v rekah in jezerih; skripta [seminarska naloga za inštruktorja M2];1993
5. FURLAN Borut: Podvodna fotografija; skripta [seminarska naloga za inštruktorja M2];1994
6. POTOČNIK Miro: Podvodna orientacija; skripta [seminarska naloga za inštruktorja M2];1995

20041120racunalniki001_680 20041120globinsko001_682 20041120nocnitecaj001_684

7. ŠINKOVEC Egidij: Potapljaški elektronski dekompresiometri; skripta [seminarska naloga za inštruktorja M2];1997
8. BAJŽELJ Božidar: Specialnost-Globinsko potapljanje; skripta [seminarska naloga za inštruktorja M2];1997
9. KOMISIJA za izobraževanje: CMAS tečaj specialnosti Nočno potapljanje – standardi in zahteve; 1997

20041120nocni001_687 20041120pedagogika001_688 20041120barotravme001_686

10. KOMISIJA za izobraževanje: Navodila in pogoji za izvedbo tečajev Nočno potapljanje; 1997
11.MINOV Zvonko: Teoretična in praktična pedagogika [povzeto po CMAS priročniku za šolanje inštruktorjev potapljanja]; skripta; 1997
12. ZUPANC Davorin: Barotravme pri potapljanju; skripta [seminarska naloga za inštruktorja M2];1997

20041120dekompres001_692 20041120prvapomoc001_690 20041120kompresorist001_691

13. ERJAVEC Marko: Dekompresija; skripta [seminarska naloga za inštruktorja M2];1997
14. URH Igor: Reševanje in prva pomoč pri potapljaških nesrečah; skripta;1997
15. VUGA Boris: Tečaj potapljaške specialnosti Kompresorist; Ljubljana;SPZ; 2000

20041121otrogradivo001_701 20041120p1001_693 20041120prapos001_702

16 URH Igor, VUGA Boris: CMAS-PRAPOS pravila CMAS potapljačev Slovenije; 3.dop.izd.-Ljubljana, SPZ; 2002
17.URH Igor: Potapljač 1 [priročnik za potapljače] / avtor [in fotografija] Igor Urh; Ljubljana; SPZ; 2002
18. VUGA Boris: Otroško potapljanje: gradivo za inštruktorski seminar; 1.izd.-Ljubljana, SPZ, 2003

20041121otropravila001_700 20041120nitrox1001_695 20041120p2001_694

19. VUGA Boris: Otroško potapljanje: Pravila Slovenske potapljaške zveze; 1.izd.-Ljubljana; SPZ; 2003
20. SLAVINEC Mitja: Nitrox potapljač 1; Ljubljana;SPZ; 2003
21.URH Igor: Potapljač 2 [priročnik za potapljače] / avtor [in fotografije] Igor Urh; Ljubljana; SPZ; 2003

20050507prapos4izd001_1007 20050507spectecresevalec001_1006 20090329prvapomocmarkohlebec001_2497

22. URH Igor, VUGA Boris, LAH Vojko: CMAS-PRAPOS pravila CMAS potapljačev Slovenije; 4.dop.izd.-Ljubljana, SPZ; 2005
23. URH Igor: Potapljač reševalec / Tečaj potapljaške specialnosti ; Ljubljana;SPZ; 2005
24. HLEBEC Marko: Prva pomoč za potapljače, priročnik; Ljubljana; SPZ; 2008

(Opravičujemo se avtorjem, ki smo jih morda izpustili. Dopolnitve nam lahko posredujete na naslov www@spz.si).