Šole potapljanja

 

CMAS_Approved_LogoSlovenska potapljaška zveza je kot nacionalna zveza športnih potapljaških društev včlanjena v mednarodno združenje nacionalnih potapljaških zvez CMAS  (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques oziroma WUF – World Underwater Federation) in je njena prva predstavnica v Republiki Sloveniji (CMAS ID: SLO/F00).

 

Slovenska potapljaška zveza pripravlja skladno s smernicami in standardi mednarodnega združenja CMAS nacionalne programe usposabljanj športnih potapljačev, s katerimi pridobijo mednarodno veljavne potapljaške certifikate CMAS. Te programe, navodila in priporočila SPZ objavlja v dokumentu PRAPOS (Pravila CMAS potapljačev Slovenije, glej dokument pod Pravilniki in gradiva CMAS komisije).

Izobraževanja po pravilih CMAS PRAPOS-a izvajajo pri SPZ registrirani inštruktorji potapljanja. Inštruktorji delujejo pri posameznih potapljaških društvih, včlanjenih v SPZ.

CMAS inštruktorji v SPZ

 

Druge potapljaške šole v R. Sloveniji (po abecedi)

V Sloveniji imamo poleg usposabljanj po nacionalnih programih (CMAS) prisotne tudi predstavnike (inštruktorje) različnih potapljaških šol, ki učijo po svojih lastnih programih.

SPZ vsem svojim članicam/društvom, inštruktorjem in potapljačem, šolanim po programih teh šol, omogoča delo v izobraževalnih komisijah, nudi predstavitveni spletni prostor, skupne izobraževalne akcije, možnost informiranja potapljačev in druge oblike sodelovanja..

Ekvivalence med pridobljenimi nazivi različnih šol in pogoje za prehajanje iz ene šole na nadaljevalne tečaje druge šole ali šolanje po nacionalnih programih CMAS določajo sporazumi med posameznimi mednarodnimi šolami 

Vse šole imajo skupen cilj – USPOSABLJANJE ZA VARNO POTAPLJANJE!

Potapljaške šole, ki delujejo v R. Sloveniji so:

ANDI – American Nitrox Divers Inc.
CEDIP – Evropsko združenje profesionalnih inštruktorjev potapljanja
PADI – Professional Association of Diving Instructors
PSS – Professional Scuba School
SSI – Scuba Schools International
TSA – Trimix Scuba Association

 

Tehnične potapljaške komisije pri SPZ

Tehnično potapljanje
Potapljaške specialnosti

Komisija za potapljanje otrok pri SPZ

Potapljanje otrok