Šole potapljanja

 

CMAS_Approved_LogoSlovenska potapljaška zveza je kot nacionalna zveza športnih potapljaških društev včlanjena v mednarodno združenje nacionalnih potapljaških zvez  CMASConfédération Mondiale des Activités Subaquatiques oz. WUF – World Underwater Federation in je njena predstavnica v Republiki Sloveniji (SLO/F00).

 

Skladno s smernicami in standardi združenja CMAS Slovenska potapljaška zveza pripravlja nacionalne programe usposabljanj za pridobitev mednarodno veljavnih potapljaških certifikatov usposobljenosti različnih stopenj po CMAS. Te programe, navodila in priporočila SPZ objavlja v dokumentu PRAPOS – Pravila CMAS potapljačev Slovenije (glej pod Pravilniki in gradiva CMAS komisije).

Izobraževanja po CMAS PRAPOS-u izvajajo inštruktorji s pridobljenimi CMAS inštruktorskimi certifikati in aktivnim “učečim” statusom. Inštruktorji delujejo pri posameznih potapljaških društvih, včlanjenih v SPZ.

 

Potapljaške šole v R. Sloveniji (po abecedi)

V Sloveniji imamo poleg usposabljanj po nacionalnih programih (CMAS) prisotne tudi predstavnike (inštruktorje) različnih potapljaških šol, ki učijo po svojih lastnih programih.

SPZ vsem svojim članicam/društvom, inštruktorjem in potapljačem, šolanim po programih teh šol, omogoča delo v izobraževalnih komisijah, nudi predstavitveni spletni prostor, skupne izobraževalne akcije, možnost informiranja potapljačev in druge oblike sodelovanja..

Ekvivalence med pridobljenimi nazivi različnih šol in pogoje za prehajanje iz ene šole na nadaljevalne tečaje druge šole ali šolanje po nacionalnih programih CMAS določajo sporazumi med posameznimi mednarodnimi šolami 

Vse šole imajo skupen cilj – USPOSABLJANJE ZA VARNO POTAPLJANJE!

Potapljaške šole, ki delujejo v R. Sloveniji so:

ANDI – American Nitrox Divers Inc.
CEDIP – Evropsko združenje profesionalnih inštruktorjev potapljanja
PADI – Professional Association of Diving Instructors
PSS – Professional Scuba School
SSI – Scuba Schools International
TSA – Trimix Scuba Association

 

Tehnične potapljaške komisije pri SPZ

Tehnično potapljanje
Potapljaške specialnosti

Komisija za potapljanje otrok pri SPZ

Potapljanje otrok