Šole potapljanja

Slovenska potapljaška zveza je kot nacionalna zveza športnih potapljaških društev članica mednarodnega združenja nacionalnih potapljaških zvez  CMAS – Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (WUF – World Underwater Federation in njena predstavnica v Republiki Sloveniji.

SPZ skladno s smernicami in standardi združenja CMAS pripravlja in sprejema nacionalne programe potapljaških usposabljanj za pridobitev mednarodno veljavnih potapljaških certifikatov različnih stopenj po CMAS. Te programe, navodila in priporočila SPZ objavlja v enotnem dokumentu PRAPOS Pravila CMAS potapljačev Slovenije (glej pod Pravilniki in gradiva CMAS komisije). Izobraževanja po PRAPOS-u izvajajo inštruktorji s CMAS certifikati, ki delujejo pri posameznih potapljaških društvih, članih SPZ.

Potapljaške šole v R. Sloveniji (po abecedi)

V Sloveniji imamo poleg usposabljanj po CMAS prisotne tudi predstavnike (inštruktorje) drugih mednarodno priznanih potapljaških šol. Sporazumi med posameznimi mednarodnimi šolami določajo ekvivalence med pridobljenimi nazivi in pogoje za prehajanje iz ene šole na nadaljevalne tečaje druge šole. SPZ vsem svojim članicam, inštruktorjem in potapljačem, šolanim po programih teh šol, omogoča delo v izobraževalnih komisijah, predstavitveni spletni prostor, skupne izobraževalne akcije, možnost informiranja potapljačev in druge oblike sodelovanja. Vse šole imajo skupen cilj – USPOSABLJANJE ZA VARNO POTAPLJANJE! Potapljaške šole v RS so:

ANDI – American Nitrox Divers Inc.

CEDIP – Evropsko združenje profesionalnih inštruktorjev potapljanja

CMAS – Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (WUF – World Underwater Federation

PADI – Professional Association of Diving Instructors

PSS – Professional Scuba School

SSI – Scuba Schools International

TSA – Trimix Scuba Association

 

Tehnične potapljaške komisije pri SPZ

Komisija za tehnično potapljanje (tehpot@spz.si)

Komisija za potapljaške specialnosti (specialnosti@spz.si)

 

Potapljanje otrok

Komisija za potapljanje otrok