OKS-logoOLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ

IAS ponuja urejanje članstva in registracije športnikov, oblikovanje koledarja tekmovanj in vnos rezultatov, dodatno pa tudi oddajanje prijav za pridobitev statusa kategoriziranega športnika in možnost prijaviti športnike ter spremljevalno osebje na tekmovanja pod okriljem OKS, kot so Olimpijske igre, Sredozemske igre in Olimpijski festival evropske mladine. Do uporabe imajo pravico pooblaščene osebe s strani NPŠZ, uporabniško ime in geslo pa dodeli OKS na podlagi popolno izpolnjene vloge NPŠZ in uporabnika.

VSTOP v IAS- Internetni Aplikacijski Sistem

* Vloga za dodelitev gesla NAcionalni panožni zvezi (doc) 
(Pregled nad trenutno dodeljenimi gesli vodi Bojan Valentan)

 

INFORMACIJE O PRIPRAVAH NOVIH KATEGORIZACIJ IN ZAKONA O ŠPORTU
(Dokumenti  so objavljeni kronološko)

 

POVEZAVE: