SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA (SPZ) je krovna organizacija slovenskih potapljačev. Njeno osnovno poslanstvo je skrb ZA VARNO POTAPLJANJE, kar Zveza zagotavlja predvsem preko izobraževanja članov. Zveza je tudi nosilec vseh športnih prireditev povezanih s potapljanjem in izvajanja podvodne reševalne službe Slovenije. V ta namen v zvezi delujejo trije komiteji: komite za izobraževanje, komite za šport in komite za zaščito in reševanje iz vode. Posamezni komiteji so naprej razdeljeni v ustrezne komisije.

ORGANIZIRANOST

Komite za izobraževanje

V svetu se je uveljavilo več različnih šol potapljanja. Znotraj SPZ je najštevilčnejša in najaktivnejša asociacija CMAS, ki je tudi najstarejša, saj je bila ustanovljena leta 1959. Njen prvi predsednik je bil legendarni Jacques Cousteau. V SPZ združujemo tudi inštruktorje potapljanja drugih šol. V skladu s tem je komite razdeljen tudi na več komisij. K izobraževanju sodi tudi komisija za potapljaške specialnosti in komisija za otroško potapljanje. Komite koordinira izdajo učbenikov, priročnikov, in drugih potapljaških pripomočkov, pripravlja standarde in pravila, organizira seminarje in tečaje za potapljače in inštruktorje. Le ustrezno usposobljeni potapljači so varni potapljači.

Komite za šport

SPZ preko tega komiteja koordinira in organizira državna in mednarodna tekmovanja na področju podvodnih športov, to je: podvodne fotografije, hitrostnega potapljanja in plavanja s plavutmi, podvodnega lova, podvodnega hokeja, podvodne orientacije in prostega potapljanja. Še posebej uspešni so slovenski podvodni fotografi, ki so na vrhu tudi v svetovnem merilu, svoje podvodne motive pa prispevajo tudi za umetniški koledar, s katerim so ob novem letu obdarjeni vsi člani Zveze.

Komite za zaščito in reševanje

Pod okriljem SPZ deluje na osnovi koncesije podeljene s strani Uprave za zaščito in reševanje republike Slovenije tudi Podvodna reševalna služba Slovenije, ki s petnajstimi reševalnimi postajami in preko 140 podvodnimi reševalci zagotavlja visoko raven zaščite in reševanja iz vode na področju Republike Slovenije. Vsi reševalci so prostovoljci in letno sodelujejo pri preko 100 akcijah, reševalnega, preventivnega in izobraževalnega značaja.
 
Organizacijska shema
 
Samostojni komisiji za znanost in medicino

Znanstveno raziskovalno delo na področju potapljanja in hiperbarične medicine je organizirano znotraj komisije za znanost. Zdravstvena komisija pa raziskuje in predlaga smernice za zdravstveno varnost potapljačev.

ČLANSTVO

Slovenska potapljaška zveza združuje preko 60 potapljaških društev s 1500 registriranimi člani. Zveza s svojo dejavnostjo svojim članom zagotavlja učinkovit in koristen servis na področju izobraževanja, opremljanja, organizacije potopov informiranosti, nezgodnega zavarovanja, popustov pri nakupih, storitvah in udeležbi na potapljaških prireditvah ter podobno. Glede na številčnost klubov si vsak posameznik lahko izbere potapljaški klub, preko katerega postane član SPZ in si s tem pridobi vse ugodnosti in bonitete članov.

REVIJA POTAPLJAČ

Revija izide vsaka dva meseca in člani SPZ jo brezplačno prejemajo po pošti na dom. Potapljač je edina slovenska potapljaška revija. Ob stalnih rubrikah, kot so koledar dogodkov, izobraževanje, medicina, biologija, intervjuji, šport, reportaže, potapljaška oprema in tehnične novosti, so v vsaki številki predstavljene tudi aktualne potapljaške novosti. Ob zanimivi in strokovni vsebini pa v Potapljaču najdete tudi veliko barvnih fotografij naših izvrstnih podvodnih fotografov.

DAN POTAPLJAČEV SLOVENIJE

Osrednja potapljaška prireditev, ki jo organizira SPZ je potapljaški izlet katamaranom Prince of Venice, kar en dan prej nadgradimo s potapljaškim piknikom. Ob tem Zveza za svoje člane organizira še preko 30 drugih prireditev rekreativnega, ekološkega in izobraževalnega značaja.

INFORMIRANJE

O vseh aktivnostih so člani informirani preko matičnih klubov, revije Potapljač, neposredno preko elektronske ali klasične pošte in preko spletne strani SPZ: www.spz.si. Slednja tudi predstavlja osrednje informacijsko središče in arhiv dogodkov tako za člane kot za javnost.

SPZ je članica mednarodne potapljaške organizacije CMAS, Olimpijskega komiteja Slovenije in Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

doc. dr. Mitja SLAVINEC
predsednik SPZ

 

Iz zgodovine slovenskega amaterskega potapljaštva…