Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Potapljaški Atlas Slovenije (PAS) – Seznam lokacij

Evidentiramo lokacije v Sloveniji in bližnji in daljnji okolici, kjer so se naši člani že potapljali.

Opišite novo lokacijo:
* Obrazec za vpis nove lokacije v Potapljaški atlas Slovenije odf
* Navodilo za izpolnjevanje obrazca PAS in pojasnilo zakaj je obrazec datoteka tipa ODF

Navigacija po zemljevidu:
Približaj pogled: dvoklik približa točko dvoklika in jo premakne v sredino mape; kolešček na miški približa/oddalji točko pod kazalko in jo premakne v sredino mape.
Premakni mapo: klikni+premakni.
Informacija o izbrani lokaciji: klikni na točko iz PAS.

Opomba: za območje TNP preberite pojasnilo!

 

Seznam lokacij v Potapljaškem Atlasu Slovenije

(Lokacije številčimo zaporedno po datumu prejema opisa. Posamezne opise lahko naknadno dopolnjujete z novimi ali popravljenimi informacijami. Podatke nam sporočite na istem obrazcu kot za prvo prijavo oz. na obrazcu naj bo celotna vsebina)

 

Lokacija št. 1 Pod Solkanskima mostoma, reka Soča

Lokacija št. 2 ‘Luknja pri Plavah’, reka Soča

Lokacija št. 3 ‘Velika korita Soče’ pri vasi Soča – potrebno je soglasje TNP

Lokacija št. 4 ‘Most pri Rosalnicah’, Kolpa, (METLIKA)

Lokacija št. 5 ‘Pod Napoleonovim mostom’ pri Kobaridu, reka Soča

Lokacija št. 6 Potop pod mostom v Kanalu, reka Soča

Lokacija št. 7 Fiesa

Lokacija št. 8 Potapljanje okoli Debelega rtiča

Lokacija št. 9 Piranski podvodni maraton Fiesa-Punta-Fiesa

Lokacija št. 10 Jezero v Lužnici (Krnsko pogorje – Peski) – potrebno je soglasje TNP

Lokacija št. 11 Nadiža (Natisone) pri Premerjagu (Premariacco – Premarias)

Lokacija št. 12 Potop pod Devinskim gradom – Devin (Duino)

Lokacija št. 13 Brojnice pod Nabrežino (Aurisina)

Lokacija št. 14 Sesljan (Sistiana) – desna in leva plaža

Lokacija št. 15 Veliko krnsko jezero (Krnsko pogorje – dolina krnskih jezer) – potrebno je soglasje TNP

Lokacija št. 16 Blejsko jezero, Bled

Lokacija št. 17 Požiralniki v Rešetu, Cerkniško jezero

Lokacija št. 18 Most na Soči (sotočje Soče in Idrijce)

Lokacija št. 19 Renče, reka Vipava (Božični potop)

Lokacija št. 20 Črno jezero, dolina sedmerih Triglavskih jezer – potrebno je soglasje TNP

Lokacija št. 21 Dvojno jezero, dolina sedmerih Triglavskih jezer – potrebno je soglasje TNP

Lokacija št. 22 Kriška jezera (Kriški podi, Zadnjica, Trenta) – potrebno je soglasje TNP

Lokacija št. 23 Vodni zbiralnik Vogršček

Lokacija št. 24 Stržen pod mostom (Cerkniško jezero)

Lokacija št. 25 Kotliči v Rakovem Škocjanu

Lokacija št. 26 Presihajoče Doberdobsko jezero (Lago di Doberdo)

Lokacija št. 27 Rečni rokav Moščenice (Moschenizza)

Lokacija št. 28 Soteska Idrijce pri železniški postaji

Lokacija št. 29 Laško jezero (Prelestno jezero ali Lago di Pietrarossa)

Lokacija št. 30 Soteska Krčnik s koriti in naravnim mostom, potok Kožbanjšček

Lokacija št. 31 Steske, reka Vipava

Lokacija št. 32 Novo mesto, reka Krka – (otvoritev potapljaške sezone KPA Novo mesto)

Lokacija št. 33 Podpeško jezero

Lokacija št. 34 Bilje, reka Vipava

Lokacija št. 35 Grljan-Miramar (Grignano-Miramare)

Lokacija št. 36 Ušnik (zajezitev potoka pri Podselih)

Lokacija št. 37 Slap ob Idrijci

Lokacija št. 38 Dolenja Trebuša (sotočje Idrijce in Trebuščice)

Lokacija št. 39 Tolmun pri zaselku Laze, kraj Reka ob Idrijci

Lokacija št. 40 Kurnik (tolmuni Idrijce)

Lokacija št. 41 Mlinšče (soteska Idrijce)

Lokacija št. 42 Korita Soče pri Kršovcu

Lokacija št. 43 Napoleonov most čez Nadižo

Lokacija št. 44 Kramar, Bohinjsko jezero

Lokacija št. 45 Pri Čolnarni, Velenjsko jezero

Lokacija št. 46 Pri Dermoti, reka Soča

Lokacija št. 47 Razbitina maone pod Nabrežino

Lokacija št. 48 Notranjska Reka pod mostom pri Škofljah

Lokacija št. 49 Potop pod Devinskimi stenami: podvodna Rilke-jeva pot

Lokacija št. 50 Tolmuna Idrijce pri kmetiji Skvarč, reka Idrijca

Lokacija št. 51 Korita Save Bohinjke pri Ribčevem Lazu

Lokacija št. 52 Bohinjsko jezero pri Naklovi glavi

Lokacija št. 53 Jezerce v gramozni jami pri Fari (Farra d’Isonzo)

Lokacija št. 54 Bajer pri Godoviču pri zaselku Šebalk

Lokacija št. 55 Uhanje, Dulanov mlin na reki Vipavi

Lokacija št. 56 Mlin v Kasovljah na reki Vipavi

Lokacija št. 57 Tolmun reke Idrije pri Golem Brdu

Lokacija št. 58 Tolmun potoka Slatna pri Grgarju

Lokacija št. 59 Rudniško jezero pri Kočevju

Lokacija št. 60 Miren, jez pri Selu na reki Vipavi

Lokacija št. 61 Korita Bače v Klavžah pri Podmelcu

Lokacija št. 62 Tolmuni Trebuščice pod Podkobilškim mostom

Lokacija št. 63 Jez pri Batujah na reki Vipavi

Lokacija št. 64 Dvor, tolmuni Krke v lehnjaku

Lokacija št. 65 Soča med Doblarjem in Podselom

Lokacija št. 66 Podravno, tolmuni Idrije pod Kambreškim

Lokacija št. 67 Jez male hidroelektrarne Klonte na reki Bači

Lokacija št. 68 Tolmun reke Soče pri Idrskem

Lokacija št. 69 Tolmuni reke Učje pri Žagi

Lokacija št. 70 Zarog, tolmuni reke Idrije pod zaselkom Pušno

Lokacija št. 71 Tolmuni Soče pod Tonocovim gradom

Lokacija št. 72 Veliki in Mali slap Kozjak

Lokacija št. 73 Izvir Krupe

Lokacija št. 74 Ovčjaške klavže nad Kanomljo

Lokacija št. 75 Javorniško jezero

Lokacija št. 76 Palško jezero

Lokacija št. 77 Petelinjsko jezero

Lokacija št. 78 Parsko in Drskovški jezeri

Lokacija št. 79 Rakiško jezero

Lokacija št. 80 Izvira Cemun in Obrh (Cerkniško jezero)

Lokacija št. 81 Volčjedražensko jezero (glinokop)

Lokacija št. 82 Pluženjsko jezero in slap Virje

Lokacija št. 83 Jasna (Kranjska Gora)

Lokacija št. 84 Zelenci (izvir Save Dolinke) – TNP, preberite opozorilo!

Lokacija št. 85 Sotočje Soče in Tolminke

Lokacija št. 86 Planšarsko jezero (Zgornje Jezersko)

Lokacija št. 87 Bloško jezero

Lokacija št. 88 Jezero Črnava (Preddvor)

Lokacija št. 89 Glinokop Verd (Vrhnika)

Lokacija št. 90 Jezero Klivnik (Brkini)

Lokacija št. 91 Rtič Kane (pod Belvederjem, Izola)

Lokacija št. 92 Bernardin (Portorož)

Lokacija št. 93 Rtič Ronek (Strunjanski klif)

Lokacija št. 94 Zavivalca, tolmuni reke Branice

Lokacija št. 95 Tanki Rtič (Milje)

Lokacija št. 96 Jezero Mola (Brkini)

Lokacija št. 97 Tolmuni pri Desklah (Soča)

Lokacija št. 98 Tolmuni Pršjaka

Lokacija št. 99 Notranjska Reka pred Škocjanom

Lokacija št. 100 Spodnji tolmuni Gačnika

Lokacija št. 101 Jez pri Kobili (Idrijca)

Lokacija št. 102 Jezerce peskokopa pri Malih Rebrcah

Lokacija št. 103 Tolmuni Idrijce pri Oblazu

Lokacija št. 104 Zgornji in spodnji tolmun Krke pri Zagradcu

Lokacija št. 105 Reško jezero pri Kočevski Reki

Lokacija št. 106 Strunjan

Lokacija št. 107 Miren, reka Vipava

Lokacija št. 108 Tolmuni Borovniščice v soteski Pekel

 

Save